Schoolkosten en boeken

Facturen krijgt u per mail via de afzender ‘Wis Collect’, Wis Collect is het systeem waarmee de Wolfert van Borselen scholengroep facturen stuurt. U kunt hierin aangeven of u in termijnen of het volledige bedrag ineens wilt betalen.

Aanvullende leermiddelen
Net als de afgelopen jaren zijn er boeken en andere leermiddelen, zoals rekenmachine, BiNaS, woordenboeken, die meerdere jaren gebruikt worden. Het ministerie vergoedt deze leermiddelen niet en daarom zitten ze niet in het kosteloze boekenpakket, maar de leerling heeft de materialen soms wel nodig (in overleg met vakdocent). Uiteraard ben je helemaal vrij in het kopen van optionele leermiddelen (Van Dijk Educatie, Osinga, Bol.com, marktplaats, Intertaal, plaatselijke boekhandel, Slim, enzovoorts). Via www.slim.nl  is er flinke korting op software, hardware en computeraccessoires.

Leerlingen kopen hun eigen chromebook (of een ander soort laptop). Niet alle boeken zijn afgeschaft, maar we maken wel optimaal gebruik van het grote digitale lesaanbod dat de laatste jaren ontwikkeld is.

Overzicht Aanvullende Leermiddelen

Basisboekenpakket Wolfert Lyceum
– Van Dijk Educatie je boeken eind van de zomervakantie bij je thuis.
– Er wordt een gratis basisboekenpakket verstrekt, maar de leerling (en financieel de ouder/verzorger) is wel verantwoordelijk voor de boeken. Bij beschadiging en/of verlies brengt Van Dijk Educatie de kosten in rekening.
– Wolfert Lyceum bestelt de boeken en vervolgens wordt het boekenpakket thuisbezorgd. Latere leveringen gaan ook naar je huisadres.
– Controleer thuis rustig het boekenpakket aan de hand van de paklijst (controleer het ISBN nummer en de titel).
– Klopt er iets niet? Neem dan binnen twee weken contact op met de klantenservice van Van Dijk: telefoon 088-2030303 of via vandijk.nl en dan inloggen op ‘MijnVanDijk’).
– Is een boek beschadigd? Ga bij onze boekencoördinator mevrouw Nijp langs. De minimum kwaliteitseisen zijn: er ontbreken geen pagina’s of bijlage(n), er is geen vochtschade, er is geen wezenlijke schade aan kaft of rug. Alle tekst is leesbaar en afbeeldingen zijn zichtbaar, maximaal 2% van de bladzijden mogen voor 2% van het oppervlak beschreven zijn en er zijn door eerdere gebruikers geen discriminerende, godslasterende, religieuze en/of seksistische teksten of afbeeldingen evenals scheldwoorden in het betreffende leermiddel aangebracht.
– We raden je aan de boeken te kaften om beschadiging te voorkomen en schrijf met een zacht potlood (!) je volledige naam en klas op de eerste bladzijde (zorg wel dat het uit te gummen is).
– Heb je een tweede boekenpakket nodig? Stel je woont ver van school, of je ouders zijn gescheiden. Dan sleep je altijd met leerboeken. Met een tweede boekenpakket heb je altijd een extra set leerboeken bij de hand, zonder te sjouwen. Hier zijn kosten aan verbonden, neem contact op met mevrouw Nijp.

Meer lezen over het basisboekenpakket? Klik hier voor de website van de Rijksoverheid.

Boekinname
De boekinname is volgens rooster in de laatste schoolweek. Ben je een boek vergeten in te leveren, dan kan je het boek met het inleverformulier (belangrijk!) tot 1 augustus gratis opsturen naar Van Dijk Educatie, afdeling retouren, antwoordnummer 600, 8260 WN KAMPEN. Bewaar het verzendbewijs. Na 1 augustus neemt Van Dijk geen boeken meer in en volgt een factuur. Heb je vragen over deze boekinname? Neem dan contact op met de klantenservice van Van Dijk Educatie: https://www.vandijk.nl/webshop/klantenservice

Om gebruik te maken van het grote aanbod aan digitaal lesmateriaal werken alle leerlingen op het Wolfert Lyceum met een Chromebook (of een ander laptop). Voor meer informatie klik HIER.

Het leven met een kind op de middelbare school is duur: ouderbijdrage, aanschaf chromebook, leermiddelen zoals schriften, rekenmachine, schooltas, kosten reizen, gymkleding, enz. Er is een stichting waar u bij terecht kunt: Stichting Leergeld. Als u moeite heeft met het betalen van de schoolkosten, dan is het verstandig om dit te melden bij de teamleider van uw kind. Vervolgens kunt u een aanvraag indienen bij Stichting Leergeld. Samen komen we er vast uit! Zie: https://www.elkkinddoetmee.nl

Onderwijs kost geld. Van schoolreis tot schoolpas, van verzekering tot boekenfonds. U wilt weten waar al dat geld voor bestemd is. De ouderbijdrage in 2022-2023 is hetzelfde gebleven t.o.v. vorig schooljaar en bedraagt €150,- voor alle leerjaren. Bij de start van de schoolcarrière van hun kind tekenen ouders/verzorgers voor deze ouderbijdrage (zie onderstaande bijlage). Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage kunt u terugvinden op de algemene wolfert website.

De verhouding van de besteding van de ouderbijdrage is als volgt (in procenten):

1 Bijdrage verbruiksmaterialen praktische vakken, beeldende vorming en mens&natuur/exacte vakken. LO valt hier ook onder. 5%
2 Kunst, cultuur & bewegen. In de reguliere bekostiging is een beperkt bedrag opgenomen voor cultuur en sport, zoals SKVR activiteiten, sporttoernooien, talentenavond, museumbezoek, sportclinics en culturele activiteiten. De WAF (Wolfert Art Fair) zou niet kunnen bestaan zonder de bijdrage. Zonder bijdrage van de ouders kunnen we het huidige programma niet uitvoeren. In deze bijdrage zit ook de CJP pas die iedere leerling krijgt en de kosten van het mentoraatsprogramma. 15%
3 Bijdrage ICT. In onze digitale samenleving neemt het belang van ICT steeds meer toe. Los van de kosten van het netwerk en beveiliging nemen de kosten ook toe van de online leermiddelen. Deze kosten worden onvoldoende bekostigd vanuit de overheid. Willen we modern onderwijs aanbieden met hedendaagse technologie dan moeten we daar in investeren. Zo gaan we werken met een elektronische leeromgeving aanvullend aan Magister waardoor we meer maatwerk kunnen leveren. Tevens zijn er diverse jaarlijkse licenties door de school in gebruik. In deze bijdrage vallen ook de kosten van de schoolpas. Deze wordt gebruikt als identificatie in en om de school en om de kluisjes te openen. De pas wordt ook gebruikt om leerlingen toegang te geven tot bepaalde ruimtes. De schoolpas blijft drie jaar in gebruik, daarna wordt een nieuwe pas gemaakt. 20%
4 Bijdrage daltonuren. In de daltonuren worden extra activiteiten aangeboden. In leerjaar 1, 2 en 3 worden VVV uren aangeboden. Hier worden vaak in kleine groepen met extra materialen gegeven. Tevens worden in de daltonuren extra onderwijsonderdelen aangeboden variërend van de talen (DELF, Cambridge), debatclub, Jong Ondernemen tot Beta+. Ook hier kleine groepen en kosten van extra materialen en lidmaatschappen internationale organisaties. 15%
5 Deelname landelijke competities. In diverse leerjaren zijn er landelijke competities zoals de Kangoeroewedstrijd (wiskunde) en de olympiades in de diverse exacte vakken. Tevens heeft de school een actieve debatclub die landelijk zeer actief is. Het meedoen aan regionale leeswedstrijden behoort ook in deze groep. 5%
6 Bijdrage Open Leer Centrum. Sinds september 2020 wordt het Wolfert Lyceum trotse bezitter van een groot Open Leer Centrum. Dit is de plek waar leerlingen rustig kunnen studeren in tussenuren, materialen kunnen ophalen, hulp kunnen krijgen bij bepaalde leerproblematiek, enz. Het doel is het OLC vijf dagen per week voor leerlingen beschikbaar te houden. De afgelopen jaren is er weinig geïnvesteerd in het oude OLC. De komende jaren ligt er een plan om met name de boeken voor de vreemde talen te vernieuwen zowel voor de onderbouw als bovenbouw. 30%
7 Bijdrage ouderraad. De bijdrage ouderraad wordt beheerd door de ouderraad. Zij kennen op aanvraag bijdragen toe in bepaalde activiteiten. In overleg met de schoolleiding wordt een deel van de bijdrage gebruikt voor een noodfonds voor leerlingen. Tevens organiseert de ouderraad jaarlijks een ouderavond rond een bepaald thema dat van belang is voor ouders. 5%
8 Bijdrage leerlingenraad/activiteitencommissie. Hieruit wordt de leerlingenraad bekostigd zoals lidmaatschap LAKS en scholingskosten leden van de raad. Tevens worden er activiteiten van onze activiteitencommissie bekostigd. Zo is er een forse bijdrage aan het School’s Out festival dat de activiteitencommissie organiseert. tevens zijn er door het jaar heen allerlei activiteiten als Halloween, Sint, kerst en Pasen waar de activiteitencommissie voor alle leerlingen leuke dingen organiseert. 5%
100

TOT SLOT
De bijdrage leermiddelen wordt jaarlijks vastgesteld, na instemming van de MR, door de rector van de Wolfert van Borselen scholengroep en beheerd door de schoolleiding van het Wolfert Lyceum. Mocht u over dit overzicht vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met de directeur van het Wolfert Lyceum, de heer P. Wind (010-3401440 of pwn@wolfert.nl). U kunt hier ook terecht als er problemen zijn met de aangegane betalingsverplichting.

Download:

Toelichting vrijwillige ouderbijdrage
2021 2022 OUDERBIJDRAGE

In een aantal leerjaren is er een (buitenlandse) reis. Deelname aan deze reizen is een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma van het Wolfert Lyceum. Bij doubleren is er de keuze om opnieuw met deze reis mee te gaan. Bij uitstromen vervalt uiteraard de factuur.

Overzicht reizen 2022-2023 en kosten:

Leerjaar Bestemming Kosten
1 Kennismakingsreis Nederland € 160,00
2 Friesland € 220,00
4 HAVO/VWO Reis naar een Europese stad € 375,00
5 en 6 Gymnasium  Rome of Athene volgt (in 2020-2021 was dit +/- € 550,00)

De kosten van de reizen voor klas 2 en hoger zijn onder voorbehoud.

Je hebt een schoolpas nodig om je kluisje te openen, te betalen voor het kopiëren/printen, te melden dat je te laat bent, toegelaten te worden tot schoolfeesten en sommige toiletdeuren te openen. Het is belangrijk dat je de schoolpas altijd bij je hebt. De schoolpas is dus onmisbaar. Als je een blessure hebt en je kunt geen/lastig trappen lopen, kun je een liftpas aanvragen. Je ouders schrijven een briefje, bellen of mailen naar de receptie (receptiewl@wolfert.nl) om een aanvraag te doen. Je schoolpas wordt geautoriseerd voor de lift. Vaak wordt de liftpas dezelfde dag geregeld en tot die tijd opent een personeelslid de lift voor je. De regels omtrent het liftgebruik staan in de leefregels.

Met je schoolpas kan je betalen voor het kopiëren/printen. Je krijgt saldo op je schoolpas door de pas op te laden. Opwaarderen van de schoolpas doe je als volgt:

  • Ga naar https://myprint.wolfert.nl
  • Vul bij ‘Gebruikersnaam’ je leerlingnummer in.
  • Bij ‘Wachtwoord’ vul je het wachtwoord van het netwerk, zoals je ook inlogt op de WiFi.
  • Bij eerste keer aanmelden zet je het vinkje bij ‘Ik ga akkoord met de voorwaarden’ en er wordt een account gemaakt.
  • Je komt nu op de pagina met je persoonlijke profiel.
  • Kies voor ‘Tegoed kopen’. Kies uit de drie bedragen (5, 10 of 20 euro).
  • Vervolgens kom je in de omgeving waar je met iDeal kan betalen. Kies je bank en volg de instructies.
    Let op: het geld dat je op je profiel zet, is een prepaid tegoed. Zodra je van school gaat, kan het prepaid tegoed helaas niet uitgekeerd worden.

slim logo(1)Software, hardware en computeraccessoires voor het onderwijs zijn met hoge kortingen verkrijgbaar bij Slim. Je kunt heel eenvoudig een account maken middels de volgende stappen:
1-Surf naar de website en klik op ‘Nieuwe klant?’ -> ‘aanmelden’.
2-Volg hierna de stappen op het scherm.
3-Zoek de school ‘Wolfert’ en selecteer ‘Wolfert Lyceum’.
Omdat de Wolfert van Borselen scholengroep een overeenkomst met Microsoft heeft, krijgen leerlingen met een Slim.nl-account gratis de officiële laatste versie van MS Office 356. Tijdens je schoolperiode op het Wolfert kan je hiervan gebruik maken. Klik hier om je aan te melden (vul je schoolmailadres in). Je ontvangt dan een bevestiging per mail met verdere uitleg.

Wolfert Lyceum werkt samen met 100% Teamwear online. U kunt de sportkleding eenvoudig via de site https://wolfertlyceum.clubwereld.nl bestellen en vervolgens wordt de gymkleding bij u thuis bezorgd. Het komt binnen als brievenbuspakketje, dus u hoeft er niet eens thuis voor te blijven. Een standaard kledingsetje bestaat uit een korte broek, een t-shirt met korte mouwen en sokken. De kosten daarvoor zijn 40 euro. We wensen alle nieuwe brugklassers en leerlingen die zo gegroeid zijn dat ze nieuwe gymkleding nodig hebben, een sportief schooljaar!