Ziek melden, vraag stellen, etc.

Ziek melden, vraag stellen, klacht of niet tevreden, buitengewoon verlof, blessure, tandarts, othodontist, arts, beter melden, adreswijziging, absentieverklaring, foutje op website, enzovoorts

Het komt regelmatig voor dat leerlingen zichzelf ’s morgens ziek of absent melden, dit is niet de bedoeling. Dringend verzoek om deze meldingen als ouders zelf te doen (ook als uw kind 18 jaar of ouder is).

De vele telefoontjes zorgen voor een lange telefonische wachtrij bij onze receptie. Om het voor u en voor ons eenvoudiger te maken, is het mogelijk om uw kind afwezig te melden via de Magister app of via Magister web. Een toelichting staat hieronder:

Ziekmelding via Magister
Een toelichting hoe u dit moet doen staat op deze video. Met de volgende stappen kunt u uw kind voor 1 of maximaal 2 dagen afwezig melden:

 1. log in met uw ouderaccount bij Magister (via de app of via het web)
 2. indien u meerdere kinderen op school hebt, selecteert u het juiste kind
 3. klik in het menu op Afwezigheid
 4. klik op Melden
 5. geef de afwezigheid op
 6. de melding is nu geregistreerd
 7. in de melding kunt u een extra bericht noteren: ​reden van het verzuim, ​inschatting hoelang het verzuim gaat duren en eventuele ​zaken die blijven liggen door afwezigheid en ​later moeten worden opgepakt (bijvoorbeeld inhalen toetsen, inleveren werkstukken, enzovoorts).

Let op:

 • Bij schoolexamens is het inleveren van een absentieverklaring verplicht!
 • U kunt in Magister alleen meldingen voor een of maximaal twee dagen maken.
 • U kunt alleen afmelden voor een hele dag.
 • Voor orthodontist bezoek e.d. vragen wij u gebruik te maken van onze formulieren op de website.
 • Het kan zijn dat wij uw melding steekproefsgewijs controleren.

Telefonische ziekmelding
Indien u liever telefonisch de melding maakt, kan dat nog steeds via het algemene nummer van de school: 010-3401440 tussen 7.45 – 8.15 uur.

Vermeld bij het gesprek s.v.p. de klas, naam van de mentor, ​reden van het verzuim, ​inschatting hoelang het verzuim gaat duren en eventuele ​zaken die blijven liggen door afwezigheid en ​later moeten worden opgepakt (bijvoorbeeld inhalen toetsen, inleveren werkstukken, enzovoorts). Let op: bij schoolexamens is het inleveren van een absentieverklaring verplicht!

Ziekmelding op school
Voel je je gedurende de schooldag ziek, loop dan bij de receptie langs en meld je eventueel af.

Betermelding
Ben je beter, meld je dan (voordat de les start) persoonlijk bij de receptie of via dit formulier.

Contactformulier

We horen graag van u! Vul dit formulier in en we zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Een klacht? Of bent u gewoon ergens ontevreden over? Laat het óns weten. Vult u onderstaand klachtenformulier in en klik op ‘verstuur formulier’. Bent u tevreden? Laat het dan ánderen weten.

Klachten of ontevredenheid over Wolfert Lyceum of over een medewerker in het bijzonder? Net als overal kunnen zich ook op scholen zaken voordoen waarover iemand wil klagen. Een goede afhandeling van klachten of ontevredenheid is in het belang van de klager, maar ook in het belang van de school. Klachten hebben immers ook een signaalfunctie en kunnen er toe leiden dat de kwaliteit van het onderwijs en de gang van zaken op school verbeteren.

Niet tevreden formulier

Mocht u buiten de schoolvakanties verlof willen aanvragen voor uw kind, dan kan dit via onderstaand formulier. Het gaat hier om verlof van tien schooldagen of minder. Lees hier meer. Bij buitengewoon verlof kunt u denken aan; rijexamen (max. een dagdeel), proefstuderen of familieomstandigheden. Het gaat hier om een aanvraag, welke door de school moet worden goedgekeurd. Het in behandeling nemen van deze aanvraag kost soms tijd en betekent niet automatisch dat de aanvraag wordt goedgekeurd. Wij verzoeken u de aanvraag minimaal drie dagen van te voren bij ons in te dienen, zodat wij hier zorgvuldig naar kunnen kijken. 

Buitengewoon verlof

 • In te vullen door ouders / verzorgers

 • Verzoekt toestemming extra verlof voor de leerling

 • DD dash MM dash JJJJ
 • DD slash MM slash JJJJ
 • DD slash MM slash JJJJ
 • Reden voor aanvraag verlof buiten de schoolvakanties

 • Vakantie vanwege de specifieke aard van het beroep

Doe je niet mee aan de LO les (bijvoorbeeld door een blessure) dan geef je aan het begin van de les een schriftelijke verklaring van je ouder/verzorger aan de docent LO. Neem wel je sportkleding mee, zodat je met de docent LO overlegt aan welke onderdelen je mee doet. Als blijkt dat je nergens aan mee kan doen, krijg je een vervangende opdracht(en) (regelend of schriftelijk). Zie regels en afspraken LO.

Als je een blessure hebt en je kunt geen/lastig trappen lopen, kun je gebruik maken van de lift en een liftpas aanvragen. Je ouders schrijven een briefje, bellen of mailen naar de receptie (receptiewl@wolfert.nl) om een aanvraag te doen. Je schoolpas wordt geautoriseerd voor de lift. Vaak wordt de liftpas dezelfde dag geregeld en tot die tijd opent een personeelslid de lift voor je.

Als uw zoon of dochter naar bijvoorbeeld de tandarts, orthodontist, arts of orthopedagoog moet, wilt u dan dit formulier invullen en versturen?

Tandarts ed

 • DD slash MM slash JJJJ

Om de absentieregistratie goed te laten verlopen, is het noodzakelijk uw zoon/dochter beter te melden via het onderstaande formulier.

Let op: bij schoolexamens is het inleveren van een absentieverklaring verplicht!

 • DD slash MM slash JJJJ
Bent u onlangs verhuisd? Nieuw (mobiel) telefoonnummer gekregen? Of iets anders? Met onderstaand formulier kunt u de administratie van Wolfert Lyceum wijzigingen doorgeven. Vul altijd de verplichte velden (*) in. Verder moet u alleen de velden invullen die gewijzigd moeten worden. 

Vergeet niet om uw gewijzigde gegevens 
zelf door te geven aan de klantenservice van de boekhandel Van Dijk (https://www.vandijk.nl).


Wijzigingsformulier Magistergegevens

 • Wijziging NAW-gegevens

 • Telefoon

 • Emailadres

 • Tussentijdse uitschrijving

 • Verplaatsing / pakketwijziging

 • MM slash DD slash JJJJ

Bij wettig verzuim van een schoolexamen moeten leerlingen onderstaande verklaring laten invullen en ondertekenen door hun ouder c.q. verzorger. 

Download:

Absentieverklaring versie 10 2023

Foutje gezien? Mail ons. We zijn je dankbaar!