Save the Children

De magische kersttijd met twinkelende lampjes, kerstballen, sneeuwpoppen, kerstkransjes en kerstbomen is een tijd van warmte en gezelligheid. Maar niet voor kinderen die opgroeien in armoede of in een oorlogsgebied.

Fijne kerstvakantie

We wensen jullie een hele fijne kerstvakantie!

Kerstactiviteiten

Wat is het leuk geweest; foute truiendag, kerstvieringen (ontbijt, diner) en als klap op de vuurpijl het kerstgala. Mooi om te zien was, dat veel activiteiten in het teken stonden van goede doelen

PWS presentaties

We kijken terug op twee zeer geslaagde profielwerkstuk presentatieavonden. Wat zijn we trots op onze leerlingen en hun begeleiders! Met pakkende titels maakten ze de bezoekers nieuwsgierig

Studie- en Beroepenmarkt

Op dinsdag 7 februari vindt de jaarlijks in samenwerking met Melanchthon Bergschenhoek georganiseerde Studie- en Beroepenmarkt plaats in het gebouw van het Wolfert Lyceum. U bent van harte welkom om uw zoon/dochter te vergezellen op de Studie- en Beroepenmarkt.

Bericht uit de MR

De medezeggenschapsraad wil graag zijn achterban op de hoogte houden van relevante onderwerpen uit de MR-vergaderingen. In dit MR-bericht informeren we je over een aantal agendapunten van de MR-vergadering van 29 november 2022.

Foute kersttruiendag

Op dinsdag 20 december organiseren leerlingen uit 5 vwo met bedrijfseconomie een ‘foute kersttruiendag’ om geld in te zamelen voor Save the Children. In groepjes verzinnen de leerlingen activiteiten

Oud leerlingen bij After’s Cool

Wij organiseren dit schooljaar, net als vorig schooljaar, een ondersteuningsprogramma na schooltijd. De overheid heeft gelden vrijgemaakt om achterstanden opgelopen tijdens het thuisonderwijs in te halen.

Maatschappelijke stage in klas 3

Wolfert Lyceum komt regelmatig in het nieuws. In het meest recente persbericht ging het over maatschappelijke stage. Op het Wolfert Lyceum is deze stage een belangrijk onderdeel van het lesprogramma voor de leerlingen van de derde klassen havo en vwo.

Frans én Spaans in de brugklas

Vanaf dit schooljaar bieden we leerlingen in de brugklas Frans én Spaans aan. De leerlingen volgen een halfjaar Frans en daarna een halfjaar Spaans.