Vanaf dit schooljaar bieden we leerlingen in de brugklas Frans én Spaans aan. De leerlingen volgen een halfjaar Frans en daarna een halfjaar Spaans. In de lessen wordt in een half jaar tijd een mooie basis gelegd voor het leren van de taal. Onderdelen die worden aangeboden zijn; grammatica, woordenschat, spreekvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Ook leren de leerlingen meer over de Spaanse- en Franse cultuur.

Tijdens het halfjaar wordt er formatief getoetst: er wordt gekeken wat de leerlingen beheersen en welke volgende stap ze kunnen maken om uiteindelijk alle leerdoelen van het vak te behalen. We ronden de lessen af met een eindbeoordeling. We werken ernaar toe dat alle leerlingen minimaal een voldoende (V of G) op hun rapport krijgen, zodat ze vanuit die gelegde basis een bewuste keuze kunnen maken voor het vak Frans of Spaans in het tweede leerjaar. Leerlingen die bij de afronding van de lessen nog niet tot een voldoende zijn gekomen, krijgen extra ondersteuning. Een voldoende voor de vakken Frans en Spaans wordt als voorwaarde gesteld om over te gaan naar het tweede leerjaar. In het tweede leerjaar volgen de leerlingen het hele schooljaar drie lesuren les in de gekozen taal.

Tijdens de derde activiteitenweek wordt er aandacht besteed aan het keuzeproces (welke taal de leerling kiest voor leerjaar 2 en 3) en informeren we ook de ouders/verzorgers.