Op dinsdag 7 februari vindt de jaarlijks in samenwerking met Melanchthon Bergschenhoek georganiseerde Studie- en Beroepenmarkt plaats in het gebouw van het Wolfert Lyceum. U bent van harte welkom om uw zoon/dochter te vergezellen op de Studie- en Beroepenmarkt. Het doel van deze avond is het voor leerlingen laagdrempelig beschikbaar stellen van informatie over vervolgopleidingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het stellen van gerichte vragen aan studenten of docenten.

Ook dit jaar zijn weer veel opleidingen vertegenwoordigd op een markt gedeelte in de aula en worden presentaties gegeven in drie rondes. Eind januari delen wij met de leerlingen de indeling van de presentaties, inclusief een korte informatieve tekst per opleiding.

Wat zijn redenen om naar de Studie- en Beroepenmarkt te gaan?

  • Om informatie over een bepaalde opleiding/studie te krijgen;
  • Om vragen te stellen aan studenten of docenten van een bepaalde opleiding;
  • Om een idee te krijgen van de opleidingen die je met een bepaald profiel en/of bepaalde vakken kunt volgen;
  • Om te oriënteren op verschillende studies en studierichtingen;
  • Om opleidingen met elkaar te vergelijken.

Het programma voor de avond is als volgt:
18.45 uur Inloop en bezoek Studie- en Beroepenmarkt
19.15 uur Workshopronde 1
20.00 uur Workshopronde 2
20.45 uur Workshopronde 3

Via de google mail van uw zoon/dochter staat in dit bestand per presentatie meer informatie over wat er zal worden toegelicht (1e tabblad) en op welk moment en in welk lokaal de presentatie gegeven wordt.

Wij wensen uw zoon/dochter een interessante avond toe.

Met vriendelijke groeten,
Maartje de Groot (decaan HAVO) en Freek van Leeuwen (decaan VWO)