Plusprogramma’s

Op een havo/vwo-school wordt natuurlijk hard gewerkt om uiteindelijk een mooi diploma te halen, maar school is meer dan alleen werken naar de eindstreep. Het Wolfert Lyceum vindt het belangrijk dat je op school ook een leuke tijd hebt en dat je met zaken bezig bent die je verder ontwikkelen.

Op het Wolfert Lyceum krijg je alle ruimte om zelf uit te zoeken wat bij jou past. Je kan er kiezen voor daltonuren en plusprogramma’s. Daltononderwijs sluit goed aan bij de eisen en de verwachtingen van de moderne maatschappij. Daltononderwijs is daarom een uitstekende voorbereiding op jouw toekomst!

Op onze school dagen we je uit om vakken op een hoger niveau te brengen. Je kunt bijvoorbeeld internationale taalcertificaten halen of Bèta+volgen als je interesse hebt in techniek, maar we bieden ook veel aan op het gebied van sport, kunst en theater.

De activiteitencommissie (AC) organiseert van alles binnen de school, zoals schoolfeesten en leuke evenementen. De AC bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen onder begeleiding van enkele docenten. Het doel van de AC is om leerlingen inspraak te geven op leuke activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om. De AC vergadert o.a. in de daltonuren en vraagt dus tijd en inzet van haar leden. Leerlingen die lid willen worden en/of vragen willen stellen, kunnen altijd terecht bij één van de volgende docenten: mw Groenewegen (mag@wolfert.nl), dhr Van Parreren (dpa@wolfert.nl) en dhr Van der Sman (fsm@wolfert.nl).

Tijdens de VVV-uren en V-projecten in de onderbouw heb je misschien ontdekt dat je techniek onwijs leuk vindt en later wellicht een studie in deze richting wil doen. In 4 vwo kun je dan kiezen voor het vak Bèta+ en je krijgt het in 4, 5 en 6 vwo voor twee lesuren per week.

Bèta+ is een programma dat ontwikkeld is in samenwerking met de TU Delft. We dagen je uit en geven extra verdieping in de bètavakken (wiskunde, natuurkunde en scheikunde). Het maakt de overgang naar een technische studie een stuk makkelijker, want we geven je een voorsprong mee. Je wordt uitgedaagd om kritisch te denken en creatief te zijn.

In het vak Bèta+ zit veel wiskunde, natuurkunde, scheikunde en programmeren (Python) en je leert over o.a. logica, optimalisatie, verzamelingenleer, grafen (wiskunde), atoomtheorie, eigenschappen van elementen (scheikunde) en klassieke mechanica (natuurkunde). Het klinkt ingewikkeld, maar we doen het stap voor stap, zodat je alles door hebt voor je het zelf weet!

Bij de uitreiking van je vwo-diploma krijg je, als het programma met succes is afgerond, een certificaat. Je voortgang wordt in de gaten gehouden door middel van opdrachten die je inlevert en kleine tentamens. Dit alles komt in je portfolio. Inbegrepen zijn ook leerzame en zeer gezellige jaarlijkse excursies en studiereizen naar o.a. de TU Delft, CERN (Zwitserland) en DESY/ UHH (Hamburg).

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Hamersma (phm@wolfert.nl).

Om leerlingen grondiger kennis te laten maken met wereldtaal nummer één, het Engels, biedt onze school een uitdagend lesprogramma aan: Cambridge English. Dit programma is bedoeld voor leerlingen van klas 4 havo en 5 vwo. Zij volgen twee lesuren per week, gedurende twee periodes, waar tijdens de hele les Engels wordt gesproken.

Cambridge English, onderdeel van de Universiteit van Cambridge, is een van de voornaamste diploma’s Engels wereldwijd. Het diploma geeft toegang tot (inter)nationale opleidingen en buitenlandstages. Tevens worden deze diploma’s door meer dan 20.000 universiteiten, werkgevers en immigratiediensten wereldwijd erkend.

De diploma’s van Cambridge English worden al meer dan 100 jaar afgenomen en staan volledig in lijn met de niveaus van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Onze school biedt de mogelijkheid om leerlingen voor te bereiden op een Cambridge English examen CAE C1. Dit examen wordt afgenomen bij een officieel Cambridge English exam centre.

Deelname aan het examen is vrijwillig (de kosten zijn circa 240 euro), de materiaalkosten zijn voor de school.

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer De Witte (dwt@wolfert.nl).

Wij houden van cultuur in alle vormen en vinden het belangrijk om jou ook te inspireren!

Zit je in klas 1, 2 of 3 dan neem je deel aan twee culturele activiteiten per schooljaar als voorbereiding op CKV in de bovenbouw. Je gaat dan met je klas naar culturele instellingen (of er komen externen op school) en je maakt kennis met diverse kunstuitingen, zoals toneel, muziek, dans, film en beeldende kunst. De activiteiten doen we zoveel mogelijk tijdens de vier activiteitenweken in het schooljaar, zodat we extra’s aanbieden zonder dat dit lesuitval en/of onrust in de school geeft in de rest van het schooljaar. Tijdens de activiteitenweken bundelen we zoveel mogelijk reizen, excursies, workshops en overige/gewone lesactiviteiten.

Kennismaken met de wereld van kunst en cultuur en actief deelnemen aan culturele activiteiten is ook belangrijk en handig bij het vak culturele en kunstzinnige vorming in de bovenbouw.

Iedere leerling krijgt een CJP cultuurpas, zodat je ook na schooltijd met korting en voorrang allerlei (film)festivals, concerten, theaters en musea kunt bezoeken (en korting krijgt in sommige winkels).

Op het Wolfert Lyceum hebben we in klas 2 en 3 het daltongymnasium. Je volgt de klassieke talen Grieks en Latijn. Je hebt vier dagen ‘gewone’ lessen van 45 minuten en één dag per week heb je daltongymnasium projectdag. Op die dag volg je een project van ongeveer 10 weken, waarbij diverse vakken samenwerken. Zo is er in 2 daltongymnasium het project ‘De Stad’ waarbij je een klassieke oude stad vergelijkt met een moderne stad als Rotterdam. Er komt een gastspreker (architect) en je gaat op excursie naar Rotterdam. Het tweede project heet ‘Le Jeu Olympic’ over, je raadt het al, de Olympische Spelen. De vakken Frans, lichamelijke opvoeding, Nederlands en uiteraard klassieke talen werken hier samen. Je gaat op de projectdag een keertje schaatsen en bobsleeën, want dat zijn Olympische sporten.

Na klas 3 maak je een keuze of je eindexamen in Latijn of Grieks wil gaan doen. Dan kies je dus voor een vervolg van het gymnasium of je stapt over naar het atheneum. In klas 5 en 6 gymnasium vindt er een reis naar Rome / Athene plaats.

Meer weten over het daltongymnasium? Lees het hier en heb je vragen, mail gerust naar Eva de Vos, docent klassieke talen en coördinator van het daltongymnasium (evo@wolfert.nl).

Het Wolfert Lyceum kent al jaren een bloeiend debatteam. Regelmatig wordt er gedebatteerd met andere scholen in Nederland en zelfs in het buitenland. Met succes, want bij veel wedstrijden vallen onze debaters in de prijzen. De jongste debaters leren de kunst van het debatteren tijdens de VVV-uren en doen ervaring op bij regionale wedstrijden. Uiteindelijk kan je meedoen aan grote (inter)nationale competities. Op de website van het Wolfert Lyceum staan regelmatig verslagen van de wedstrijden en de successen.

“Zelfvertrouwen, presenteren, mondelinge taalvaardigheid en kritische denkvaardigheid zijn kwaliteiten waar je een hele leven lang profijt van hebt!”

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Van Gulik (mgu@wolfert.nl).

Voor de leerlingen die het vak Frans in 3-4 havo en 3-4-5 vwo op het Wolfert Lyceum volgen, is er een mogelijkheid het erkende Franse diploma DELF A2 en B1 te halen. Het DELF-diploma is een internationaal erkend diploma dat laat zien dat je de Franse taal op een bepaald niveau beheerst.

Wolfert Lyceum bied je de mogelijkheid om een internationaal erkend diploma in de Franse taal te halen: DELF – Diplôme d’Études de Langue Française. Er zijn verschillende niveaus van het ERK (Europees referentiekader). De vier vaardigheden die op elk niveau worden getoetst zijn: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Het DELF-diploma is onbeperkt geldig en internationaal erkend. Daarnaast is het mogelijk om later een hoger niveau te halen. Met DELF vergroot je ook de basiskennis van het vak Frans.

Op het Wolfert Lyceum bieden we een training aan ter voorbereiding op het DELF-scolaire niveau A2 (actief basisgebruiker) en niveau B1 (zelfstandig gebruiker). Een leerling uit leerjaar 3 is met een goede voorbereiding in staat om DELF A2 te behalen. Het niveau B1 kan je met een goede voorbereiding en motivatie, vanaf leerjaar 4 behalen.

Ook op de website van het Institut français staat veel informatie, klik hier.

Heb je vragen? Mail ze naar mevrouw Wijnker (hwj@wolfert.nl) of spreek haar persoonlijk aan.

Binnen het vak drama leer je alles over theater. Jezelf presenteren, tekstanalyse en samenwerken staan er centraal. Met de basisvaardigheden van het theater word je een bewuste speler op het podium. Daarnaast krijg je in de lessen ook te maken met theatergeschiedenis en teksten van vroeger, nu of juist eigen teksten.

Vaak werk je samen aan een opdracht en krijg je de verantwoordelijkheid om elkaar feedback te geven. Die verantwoordelijkheid komt goed tot uiting in het regieproject waar je jouw klasgenoten gaat regisseren aan de hand van jouw visie op een tekst. Zo leer je jouw mening vorm te geven en neer te zetten op een podium. Na iedere scène reflecteer je op de vaardigheid waar je die les aan hebt gewerkt. Zo sta je uiteindelijk zelfverzekerd en bewust op een podium te presenteren. Op die manier krijg je gedurende de lessen de basisvaardigheden van het acteren onder de knie, naast de nodige theorie.

Als examenvak
Het Wolfert Lyceum is een van de weinige havo/vwo-scholen waar je drama als examenvak kunt kiezen. Drama is verplicht in leerjaar 1, 2 en 3. Leerlingen die geïnteresseerd zijn in kunst en toneel en een passie hebben voor presenteren, kunnen het ook in de bovenbouw kiezen en er examen in doen, eventueel als extra vak. Tijdens de lessen oefenen de leerlingen in diverse speelstijlen, maken ze kennis met regie en bereiden ze diverse presentaties voor. Het examen wordt afgerond met een eindexamenvoorstelling.

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Van Bakel (wba@wolfert.nl).

Start je eigen bedrijf op school. De sectie economie heeft ‘Junior Company’ voor de economie leerlingen in de bovenbouw. Met dit lesprogramma krijg je volop de kans je talenten te ontplooien en leer je je ontwikkelen tot een echte ondernemer. Je onderzoekt en ervaart op een levensechte manier welke mogelijkheden en kansen er zijn voor een eigen onderneming. Lees er hier alles over.

Oudere leerlingen helpen jongere leerlingen. Een prachtige daltongedachte! Deze gedachte komt al tot uiting tijdens het tutorleren en in de daltonuren, maar nu ook in het juniormentoraat. Leerlingen uit 5 vwo mogen juniormentor worden van een brugklas. Ze zijn het gehele jaar verbonden aan een bepaalde brugklas. Ze gaan mee op kamp, mee op excursies met die brugklas, zijn de vraagbaak in de wandelgangen en in gezamenlijke daltonuren, wonen (als het rooster het toelaat) af en toe een mentorles bij, enzovoorts. Kortom: een hulpje van de mentor en een veilige vraagbaak voor de nieuwe leerlingen van onze school.

Helaas kunnen 4 havo leerlingen geen juniormentor worden, omdat zij zelf op reis zijn tijdens het brugklaskamp. Het meegaan met het brugklaskamp is een zeer essentiële taak van een juniormentor en daarom kunnen we alleen gebruik maken van 5 vwo leerlingen. Deze leerlingen zitten nu uiteraard nog in 4 vwo en zijn druk bezig met het schrijven van hun motivatiebrief. Want juniormentor, dat word je niet zomaar, daar moet je een selectie voor doorlopen. Begin mei moeten alle motivatiebrieven binnen zijn en eind volgen de sollicitatiegesprekken met alle kandidaten.

Juniormentoren in de dop: heel veel succes!

Met enthousiaste groet,
Daphne Verhage
Teamleider brugklas

Op het Wolfert Lyceum werken we met twee soorten leerlingenraden, er is een algemene leerlingenraad en een leerjaarraad.

In de leerjaarraad, het woord zegt het al, zijn leerlingen vertegenwoordigd uit één leerjaar. Aan de start van elk schooljaar kiezen de leerlingen uit elke klas twee klassenvertegenwoordigers. Alle klassenvertegenwoordigers uit één leerjaar samen vormen de leerjaarraad. Bijvoorbeeld: de klassenvertegenwoordigers uit 3 vwo vormen samen de leerjaarraad van 3 vwo.

De leerjaarraad vergadert vier keer per schooljaar met de teamleider, dit doen ze aan het einde van elke periode. Elke periode wordt geëvalueerd en punten worden waar mogelijk in de volgende periode bijgesteld en verbeterd. Na een vergadering is het gebruikelijk dat de klassenvertegenwoordiger in de mentorles vertelt wat er besproken is. Zo houd je je klasgenoten op de hoogte. De klasgenoten kunnen altijd punten voor een volgende vergadering aandragen, die de klassenvertegenwoordiger weer kan melden aan de teamleider die de leerjaarraad voorzit.

Door deze leerjaarraden worden de leerlingen beter vertegenwoordigd binnen de organisatie en wordt de leerling-participatie vergroot. De leerjaarraad werkt dus als advies- en overlegorgaan voor docenten en management.

Voorbeelden:
– De klassenvertegenwoordigers van de bovenbouwklassen zijn bezig geweest met het maken van een opzet voor het rooster in de toetsweek. De ervaring leert inmiddels dat hun concept overgenomen wordt. De leerlingen hebben dus een toetsweek naar hun eigen invulling en dat is fijn!
– Het brugklaskamp programma is deels aangepast naar aanleiding van feedback van de brugklasleerjaarraad, enzovoorts.

Dus heb je ideeën, suggesties of heb je een mening over schoolzaken, vertel het aan je klassenvertegenwoordiger, breng het in bij de leerjaarraad of ga zelf in de algemene leerlingenraad!

Bij een daltonschool hoort natuurlijk dat leerlingen mogen meepraten over allerlei zaken in en rond de school. Dit gebeurt via de leerjaarraden en de algemene leerlingenraad. De algemene leerlingenraad komt op voor het belang van de leerlingen. Je kan ons benaderen als je vindt dat een leraar zich niet aan de leefregels of het leerlingstatuut houdt, maar ook als je vindt dat iets op school beter kan. Elk jaar opnieuw worden er verkiezingen gehouden. In de algemene leerlingenraad zitten leerlingen van klas 1 t/m 6. Ze vergaderen over de regels op school, het schoolplein, de docenten, de hoeveelheid toetsen, enzovoorts.

Heb je ideeën, suggesties of een mening over schoolzaken, vertel het aan je klassenvertegenwoordiger, breng het in bij de leerjaarraad of ga zelf in de algemene leerlingenraad !

In de derde klas ga je kennismaken met onbetaald vrijwilligerswerk. Hoofdzaak is dat je je inzet voor een ander en de samenleving. Vrijwilligerswerk is goed voor de maatschappij, maar het is ook goed voor jezelf. Je leert nieuwe mensen kennen en je ontdekt waar je goed in bent. Je mag alle uren besteden aan dezelfde stage, maar je kunt ook verschillende dingen doen. Op school krijg je informatie en tips, zoals adressen van stagebemiddelaars en vrijwilligersorganisaties, maar de stageplek moet je zelf regelen, zodat je kunt kiezen wat bij je past.

Je kan je bijvoorbeeld inzetten voor een beter milieu, culturele activiteiten organiseren, voorlezen aan kinderen, helpen als begeleider bij evenementen op school of in een culturele instelling. Je kan helpen bij organisaties op het gebied van ICT en media. Je kunt zelf een actie bedenken om geld in te zamelen voor een goed doel, zoals 3FM Serious Request van het Nederlandse Rode Kruis, noem maar op. Wij zijn enthousiast en jij hopelijk ook, als je met de maatschappelijke stage aan de slag gaat!

Voor alle details, klik HIER.

Heb je een brede belangstelling en vind je het leuk om meer te doen naast je gewone schoolwerk? Dan wil jij vast altijd het naadje van de kous weten! Dat is precies wat het het Pre-University College is: een extra programma voor vwo leerlingen die meer willen en kunnen.

Het Pre-University College programma van de Universiteit Leiden biedt leerlingen die iets extra’s kunnen een geweldige uitdaging. Dit past in de lijn die we op het vwo steeds meer vormgeven om de w van wetenschap uit vwo in te vullen. Zo doen leerlingen in de onderbouw onderzoeksprojecten en worden ze beter voorbereid op hun profielwerkstuk. Nu kunnen enkele leerlingen, die breed wetenschappelijk geïnteresseerd zijn, verder verdiepen buiten de school. We zijn hier heel blij mee!

Het tweejarige programma is voor enthousiaste leerlingen uit 4 vwo met een brede belangstelling en onderzoekende geest, maar ook met zeer hoge cijfers op het rapport. Je moet namelijk in staat zijn het extra programma te volgen naast je reguliere schoolverplichtingen. Het programma bestaat uit vijf blokken met verschillende onderwerpen verdeeld over 5 en 6 vwo en deelname kan enorm bijdragen aan je eigen ontwikkeling. Als je met goed gevolg alle onderdelen afsluit, ontvang je een diploma ter waarde van 15 ECTS (universitaire studiepunten). Voor enkele Leidse opleidingen biedt dit diploma toegang tot de decentrale selectie.

Voor praktische vragen over dit programma kan je terecht bij de decaan en PRE-mentor: Freek van Leeuwen (fle@wolfert.nl).

Op het Wolfert Lyceum organiseren we veel sportactiviteiten onder schooltijd, maar ook na schooltijd. Ben jij ook sportief en wil je kennismaken met verschillende sporten zoals:

  • Choreografie dansen of kickboksen? Je kunt dit doen tijdens de VVV-uren!
  • Korfbal, volleybal, voetbal, rugby, 10-bal, hockey en nog meer? We doen dit tijdens sportdagen!
  • Hardlopen? We organiseren jaarlijks de Wolfert Lyceumloop, een 5 km parcours door het Bergse Bos.
  • Hockey? We doen jaarlijks mee aan het regionale schoolhockeytoernooi. Het is een leuke manier om met andere schoolgenoten kennis te maken. Je kan deelnemen op elk niveau, het is sportief maar bovenal heel gezellig!
  • Durf jij de strijd aan te gaan met het docententeam? De leerlingen kunnen de docenten uitdagen voor sportieve hockeybattles of voetbalwedstrijden.
  • Kennismaken met alternatieve sporten? Wat dacht je van Dodgeball, freerunnen of burnball?

Keuzeprogramma
Wolfert Lyceum biedt een speciaal sportprogramma dat je in het laatste schooljaar helemaal zelf moet samenstellen. Het zit boordevol nieuwe, uitdagende en ook een paar bekende sporten! Superleuk! Je kiest per blok van drie weken een sport.

In de eerste en tweede klas van het vwo heb je elke acht weken voor twee lesuren een V-project:

klas 1 V-project Escher:
Je leert wat wiskunde met kunst te maken heeft.

klas 1 V-project robotica:
Je bouwt een eigen Lego robot. Je leert programmeren en de robot kan een route volgen die je wilt. Wellicht leer je hem zelfs huiswerk maken :-)?

klas 1 en 2 V-project muziek:
Je gaat een klein stukje in op de theorie, maar het project is vooral praktisch ingericht. Je leert over de geboorte van de muziek, popmuziek, toepasbaarheid van muziek in films, de blues, hip-hop, enz. In het stukje muziektheorie leer je in de maat klappen en spelen door middel van notenschrift en daarmee ga je uiteindelijk aan de gang met de ukelele. Hiermee speel je vier akkoorden, zodat je het grootste deel van de popliedjes kan meespelen. Wanneer je dit onder controle hebt, ga je door naar de grotere instrumenten en mag je een module kiezen. Je kunt gitaar, piano, basgitaar en drums leren spelen en leert de basis van elk instrument. Het resultaat is uiteindelijk dat meerdere leerlingen samen in bandvorm kunnen spelen. Ook (als er tijd voor is) zing je popliedjes met de klas zoals “I’m yours” van Jason Mraz of “Riptide” van Vance Joy.

klas 2 V-project wetenschappers:
Je kijkt naar beroemde wetenschappers uit het verleden, hun ontdekkingen / uitvindingen en onderzoekt waarom hun werk tegenwoordig nog steeds zo belangrijk is.

Klas 2 V-project Actualiteit in context:
In onze samenleving zijn er tal van gebeurtenissen die je ziet en hoort in de kranten, televisie, radio en internet. Jij gaat met je groepje bepalen welk onderwerp we gaan bespreken in de klas. Vervolgens onderzoek je de feiten, de meningen en het grijze gebied… Wat zijn nu de echte feiten?

De V-projecten hebben een wetenschappelijke insteek en zijn voor de vwo brugklassen en klas 2 vwo.

Zit je in klas 1, 2 en 3  dan starten er drie keer per jaar voor een periode van zes weken nieuwe VVV-uren: verdiepen, verbreden of verbeteren. Je kunt uit heel veel activiteiten kiezen! Kijk op deze pagina. Je kan denken aan Spaans, 3D-techniek, beleggen op de beurs, zangles, Chinees of zumbadansen en je kunt ook extra hulp krijgen voor Nederlands, Engels of wiskunde.

In overleg met je docenten en je mentor wordt eerst besloten of je het beste bij verbeteren geplaatst kan worden, maar is dit niet het geval dan kan je zodra de inschrijving start zelf via Magister kiezen uit een ruim aanbod.

Wij wensen je veel plezier!

P.S. doe je het hele schooljaar mee aan de activiteitencommissie, debatteam en/of Frans DELF dan hoef je niet voor een extra VVV-module in te schrijven (mag uiteraard wel als je wat extra’s wil doen!).

Lees hier de VVV-uren afspraken en regels

Je mag wiskunde D als profielvak (alleen bij NT!) of als vak in het vrije deel kiezen als je ook wiskunde B hebt gekozen. Je volgt dan dus twee wiskundevakken, namelijk B en D. Wiskunde D biedt vooral een verbreding van wiskunde B.

HAVO:
De verbreding krijg je door kansrekening en statistiek (belangrijk bij allerlei vervolgstudies) en ruimtemeetkunde (belangrijk bij technische studies). De verdieping krijg je door een flinke uitbreiding van de toegepaste analyse. Dat betekent onder andere dat je met meer typen functies te maken krijgt dan bij wiskunde B. Onderwerpen zoals kansrekening en ruimtemeetkunde zijn niet moeilijker dan de onderwerpen die je bij wiskunde B krijgt. Als je wiskunde D kiest is het belangrijk dat je wiskunde leuk vindt en er veel tijd in wilt steken.

VWO:
Hierdoor krijg je te maken met onderwerpen als kansrekening, statistiek, analytische meetkunde, dynamische modellen, lineaire algebra en complexe getallen. Wiskunde D is over het algemeen niet moeilijker dan wiskunde B. Bij veel vervolgstudies aan universiteiten en hogescholen krijg je te maken met onderwerpen uit wiskunde D.