Plusprogramma’s

Op een havo/vwo-school wordt natuurlijk hard gewerkt om uiteindelijk een mooi diploma te halen, maar school is meer dan alleen werken naar de eindstreep. Het Wolfert Lyceum vindt het belangrijk dat je op school ook een leuke tijd hebt en dat je met zaken bezig bent die je verder ontwikkelen.

Op het Wolfert Lyceum krijg je alle ruimte om zelf uit te zoeken wat bij jou past. Je kan er kiezen voor daltonuren en plusprogramma’s. Daltononderwijs sluit goed aan bij de eisen en de verwachtingen van de moderne maatschappij. Daltononderwijs is daarom een uitstekende voorbereiding op jouw toekomst!

Op onze school dagen we je uit om vakken op een hoger niveau te brengen. Je kunt bijvoorbeeld internationale taalcertificaten halen of Bèta+volgen als je interesse hebt in techniek, maar we bieden ook veel aan op het gebied van sport, kunst en theater.

De activiteitencommissie (AC) organiseert van alles binnen de school, zoals schoolfeesten en leuke evenementen. De AC bestaat uit een groep enthousiaste leerlingen onder begeleiding van enkele docenten. Het doel van de AC is om leerlingen inspraak te geven op leuke activiteiten buiten het reguliere lesprogramma om. De AC vergadert o.a. in de daltonuren en vraagt dus tijd en inzet van haar leden. Leerlingen die lid willen worden en/of vragen willen stellen, kunnen altijd terecht bij één van de volgende docenten: mw Groenewegen (mag@wolfert.nl), dhr Van Parreren (dpa@wolfert.nl) en dhr Van der Sman (fsm@wolfert.nl).

Tijdens de VVV-uren en V-projecten in de onderbouw heb je misschien ontdekt dat je techniek onwijs leuk vindt en later wellicht een studie in deze richting wil doen. In 4 vwo kun je dan kiezen voor het vak Bèta+ en je krijgt het in 4, 5 en 6 vwo voor twee lesuren per week.

Bèta+ is een programma dat ontwikkeld is in samenwerking met de TU Delft. We dagen je uit en geven extra verdieping in de bètavakken (wiskunde, natuurkunde en scheikunde). Het maakt de overgang naar een technische studie een stuk makkelijker, want we geven je een voorsprong mee. Je wordt uitgedaagd om kritisch te denken en creatief te zijn.

In het vak Bèta+ zit veel wiskunde, natuurkunde, scheikunde en programmeren (Python) en je leert over o.a. logica, optimalisatie, verzamelingenleer, grafen (wiskunde), atoomtheorie, eigenschappen van elementen (scheikunde) en klassieke mechanica (natuurkunde). Het klinkt ingewikkeld, maar we doen het stap voor stap, zodat je alles door hebt voor je het zelf weet!

Bij de uitreiking van je vwo-diploma krijg je, als het programma met succes is afgerond, een certificaat. Je voortgang wordt in de gaten gehouden door middel van opdrachten die je inlevert en kleine tentamens. Dit alles komt in je portfolio. Inbegrepen zijn ook leerzame en zeer gezellige jaarlijkse excursies en studiereizen naar o.a. de TU Delft, CERN (Zwitserland) en DESY/ UHH (Hamburg).

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Hamersma (phm@wolfert.nl).

Om leerlingen grondiger kennis te laten maken met wereldtaal nummer één, het Engels, biedt onze school een uitdagend lesprogramma aan: Cambridge English. Dit programma is bedoeld voor leerlingen van klas 4 havo en 5 vwo. Zij volgen twee lesuren per week, gedurende twee periodes, waar tijdens de hele les Engels wordt gesproken.

Cambridge English, onderdeel van de Universiteit van Cambridge, is een van de voornaamste diploma’s Engels wereldwijd. Het diploma geeft toegang tot (inter)nationale opleidingen en buitenlandstages. Tevens worden deze diploma’s door meer dan 20.000 universiteiten, werkgevers en immigratiediensten wereldwijd erkend.

De diploma’s van Cambridge English worden al meer dan 100 jaar afgenomen en staan volledig in lijn met de niveaus van het Europees Referentiekader voor Talen (ERK). Onze school biedt de mogelijkheid om leerlingen voor te bereiden op een Cambridge English examen CAE C1. Dit examen wordt afgenomen bij een officieel Cambridge English exam centre.

Deelname aan het examen is vrijwillig (de kosten zijn circa 240 euro), de materiaalkosten zijn voor de school.

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer De Witte (dwt@wolfert.nl).

Wij houden van cultuur in alle vormen en vinden het belangrijk om jou ook te inspireren!

Zit je in klas 1, 2 of 3 dan neem je deel aan twee culturele activiteiten per schooljaar als voorbereiding op CKV in de bovenbouw. Je gaat dan met je klas naar culturele instellingen (of er komen externen op school) en je maakt kennis met diverse kunstuitingen, zoals toneel, muziek, dans, film en beeldende kunst. De activiteiten doen we zoveel mogelijk tijdens de vier activiteitenweken in het schooljaar, zodat we extra’s aanbieden zonder dat dit lesuitval en/of onrust in de school geeft in de rest van het schooljaar. Tijdens de activiteitenweken bundelen we zoveel mogelijk reizen, excursies, workshops en overige/gewone lesactiviteiten.

Kennismaken met de wereld van kunst en cultuur en actief deelnemen aan culturele activiteiten is ook belangrijk en handig bij het vak culturele en kunstzinnige vorming in de bovenbouw.

Iedere leerling krijgt een CJP cultuurpas, zodat je ook na schooltijd met korting en voorrang allerlei (film)festivals, concerten, theaters en musea kunt bezoeken (en korting krijgt in sommige winkels).

Op het Wolfert Lyceum hebben we in klas 2 en 3 het daltongymnasium. Je volgt de klassieke talen Grieks en Latijn. Je hebt vier dagen ‘gewone’ lessen van 45 minuten en één dag per week heb je daltongymnasium projectdag. Op die dag volg je een project van ongeveer 10 weken, waarbij diverse vakken samenwerken. Zo is er in 2 daltongymnasium het project ‘De Stad’ waarbij je een klassieke oude stad vergelijkt met een moderne stad als Rotterdam. Er komt een gastspreker (architect) en je gaat op excursie naar Rotterdam. Het tweede project heet ‘Le Jeu Olympic’ over, je raadt het al, de Olympische Spelen. De vakken Frans, lichamelijke opvoeding, Nederlands en uiteraard klassieke talen werken hier samen. Je gaat op de projectdag een keertje schaatsen en bobsleeën, want dat zijn Olympische sporten.

Na klas 3 maak je een keuze of je eindexamen in Latijn of Grieks wil gaan doen. Dan kies je dus voor een vervolg van het gymnasium of je stapt over naar het atheneum. In klas 5 en 6 gymnasium vindt er een reis naar Rome / Athene plaats.

Meer weten over het daltongymnasium? Lees het hier en heb je vragen, mail gerust naar Eva de Vos, docent klassieke talen en coördinator van het daltongymnasium (evo@wolfert.nl).

Het Wolfert Lyceum kent al jaren een bloeiend debatteam. Regelmatig wordt er gedebatteerd met andere scholen in Nederland en zelfs in het buitenland. Met succes, want bij veel wedstrijden vallen onze debaters in de prijzen. De jongste debaters leren de kunst van het debatteren tijdens de VVV-uren en doen ervaring op bij regionale wedstrijden. Uiteindelijk kan je meedoen aan grote (inter)nationale competities. Op de website van het Wolfert Lyceum staan regelmatig verslagen van de wedstrijden en de successen.

“Zelfvertrouwen, presenteren, mondelinge taalvaardigheid en kritische denkvaardigheid zijn kwaliteiten waar je een hele leven lang profijt van hebt!”

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Van Gulik (mgu@wolfert.nl).

Voor de leerlingen die het vak Frans in 3-4 havo en 3-4-5 vwo op het Wolfert Lyceum volgen, is er een mogelijkheid het erkende Franse diploma DELF A2 en B1 te halen. Het DELF-diploma is een internationaal erkend diploma dat laat zien dat je de Franse taal op een bepaald niveau beheerst.

Wolfert Lyceum bied je de mogelijkheid om een internationaal erkend diploma in de Franse taal te halen: DELF – Diplôme d’Études de Langue Française. Er zijn verschillende niveaus van het ERK (Europees referentiekader). De vier vaardigheden die op elk niveau worden getoetst zijn: spreken, luisteren, lezen en schrijven. Het DELF-diploma is onbeperkt geldig en internationaal erkend. Daarnaast is het mogelijk om later een hoger niveau te halen. Met DELF vergroot je ook de basiskennis van het vak Frans.

Op het Wolfert Lyceum bieden we een training aan ter voorbereiding op het DELF-scolaire niveau A2 (actief basisgebruiker) en niveau B1 (zelfstandig gebruiker). Een leerling uit leerjaar 3 is met een goede voorbereiding in staat om DELF A2 te behalen. Het niveau B1 kan je met een goede voorbereiding en motivatie, vanaf leerjaar 4 behalen.

Ook op de website van het Institut français staat veel informatie, klik hier.

Heb je vragen? Mail ze naar mevrouw Wijnker (hwj@wolfert.nl) of spreek haar gerust persoonlijk aan.

Binnen het vak drama leer je alles over theater. Jezelf presenteren, tekstanalyse en samenwerken staan er centraal. Met de basisvaardigheden van het theater word je een bewuste speler op het podium. Daarnaast krijg je in de lessen ook te maken met theatergeschiedenis en teksten van vroeger, nu of juist eigen teksten.

Vaak werk je samen aan een opdracht en krijg je de verantwoordelijkheid om elkaar feedback te geven. Die verantwoordelijkheid komt goed tot uiting in het regieproject waar je jouw klasgenoten gaat regisseren aan de hand van jouw visie op een tekst. Zo leer je jouw mening vorm te geven en neer te zetten op een podium. Na iedere scène reflecteer je op de vaardigheid waar je die les aan hebt gewerkt. Zo sta je uiteindelijk zelfverzekerd en bewust op een podium te presenteren. Op die manier krijg je gedurende de lessen de basisvaardigheden van het acteren onder de knie, naast de nodige theorie.

Als examenvak
Het Wolfert Lyceum is een van de weinige havo/vwo-scholen waar je drama als examenvak kunt kiezen. Drama is verplicht in leerjaar 1, 2 en 3. Leerlingen die geïnteresseerd zijn in kunst en toneel en een passie hebben voor presenteren, kunnen het ook in de bovenbouw kiezen en er examen in doen, eventueel als extra vak. Tijdens de lessen oefenen de leerlingen in diverse speelstijlen, maken ze kennis met regie en bereiden ze diverse presentaties voor. Het examen wordt afgerond met een eindexamenvoorstelling.

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Van Bakel (wba@wolfert.nl).

De sectie economie heeft ‘Junior Company’ voor de economie leerlingen in de bovenbouw. Met dit lesprogramma krijg je volop de kans je talenten te ontplooien en leer je je ontwikkelen tot een echte ondernemer. Je onderzoekt en ervaart op een levensechte manier welke mogelijkheden en kansen er zijn voor een eigen onderneming.

Het ‘Junior Company’ programma sluit prima aan bij het maken van een profielwerkstuk voor het profiel E&M. Bij het Junior Company programma richt je in een veilige leeromgeving met een groepje een eigen bedrijf op, dat aan het eind van het jaar opgeheven wordt met een verplicht faillissement. Je maakt stapsgewijs kennis met alle aspecten uit het bedrijfsleven, zoals de marketingmix en leert belangrijke keuzes maken. Je solliciteert naar de verschillende directiefuncties binnen een bedrijf (Financiën, Sales, Marketing/PR, HR, Productie, etc) en moet hiervoor de ‘juiste skills’ hebben. Daarnaast krijg je een zakelijke bankrekening, doe je belastingaangifte, maak je een balans op, breng je aandelen uit, hou je aandeelhoudersvergaderingen en promoot je de eigen producten. Dit alles doe je door te leren van elkaar en te werken als collega’s. Het programma geeft je ruimschoots de kans de theorie in de praktijk toe te passen.

Ieder bedrijf gaat natuurlijk voor de winst. Dat is hartstikke mooi, maar als school stimuleren we dat een deel van deze winst naar goede doelen gaat of dat hun product maatschappelijk verantwoord wordt geproduceerd.  Zowel docenten als leerlingen zijn erg enthousiast over dit programma!

Meer informatie is te verkrijgen bij de heer Van der Sman (fsm@wolfert.nl).

Meer lezen? Kijk op www.jongondernemen.nl
* Jong Ondernemen is een ideële, onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.

Junior Companyb423155e0cde7eb85eeb4399b233e634

Fairplants
Bent u toe aan wat meer groen in huis, maar heeft u niet veel tijd om uw plantjes te verzorgen? Dan bent u bij ons, FairPlants, bij het juiste adres! Wij zijn vijf enthousiaste meiden uit 6 VWO die een eigen bedrijfje zijn gestart in de verkoop van airplants. De officiële naam is de Tillandsia van de Bromeliafamilie. Dit plantje leeft niet van aarde, maar haalt zijn voedingsstoffen uit de lucht. De verzorging is dan ook minimaal: 1x in de week een uurtje onderdompelen in een badje met water, of 2x per week een spraytje water op de blaadjes. Ook vinden wij het erg belangrijk dat we werken met planten die fair worden behandeld. Onze plantjes zijn dus biologisch behandeld en er worden geen hormonen en kleurstoffen toegevoegd.

Om ons product tot een mooi geheel te laten vormen, verkopen wij onze airplants met een mooi design eromheen. Dit maakt ze extra leuk in huis, op kantoor, of als cadeautje! Ons aanbod heeft een industriële look en bestaat uit verschillende varianten frames en airplants, zodat het helemaal bij u past! Geen aarde, mooi design.

Nieuwsgierig? Neem een kijkje op onze instagram @FairPlants_jc en binnenkort op onze website! Voor vragen kunt u ons bereiken via onze e-mail: fairplantsjc@gmail.com.

Lā Nalu
Mijn naam is Sabine, oprichter en ontwerpster van La Nalu. In juni 2018 ben ik begonnen met het maken van handmade scrunchies. Hieruit is het bedrijf Atelier de Sabien ontstaan. Ik heb hier met heel veel plezier aan gewerkt, maar in 2020 vond ik dat het tijd werd voor verandering. Ik wilde een andere weg inslaan en meer verschillende items gaan aanbieden. Uit dit idee is La Nalu ontstaan, wat zon en golf in het Hawaiiaans betekent. La Nalu is ondertussen uitgegroeid naar een bedrijf met een groot aanbod met verschillende items op het gebied van sieraden, accessoires en kleding. Wij hebben momenteel +1,6K volgers en dit blijft maar groeien! Omdat ik het ondernemen zo leuk vind, ben ik elke dag met super veel plezier bezig met La Nalu.

De items zijn een optimaal cadeautje voor jezelf of voor een ander, waarbij je kunt genieten van het uitkiezen tot het uitpakken!

Nieuwsgierig? En wil jij op de hoogte blijven van onze nieuwste collecties en acties? Check dan onze Instagram @lanalu.official en neem snel een kijkje op de website www.lanalu.nl

Liefs, Sabine

Let’s Sea
Bent u op zoek naar een leuke modieuze hoodie? Dan bent u op het goede adres. Wij zijn Let’s Sea en zijn net begonnen met het oprichten van ons eigen bedrijf waar wij hoodies gaan verkopen. Wij bedrukken alle hoodies zelf, hierdoor weten wij zeker dat u de beste kwaliteit krijgt aangeleverd. Let’s Sea staat voor diversiteit. Onze hoodies zijn unisex en leveren wij in de maten S, M en L. De hoodies verkopen wij voor maar liefst €24,99. Lijkt u het leuk om ons te helpen met de opstart van ons bedrijf? Dan kunt u nu een hoodie in de voorverkoop kopen, dit zijn onze eerste drukken en dan bent u de eerste met onze exclusieve hoodies.

Nieuwsgierig? Voor meer informatie en eventuele bestellingen kunt u naar ons instagram account: https://www.instagram.com/lets.seaa/?hl=nl ​of u kunt mailen naar​ lets.seaa@gmail.com. Ook zijn wij bezig met het maken van een website waar u onze​ hoodies kunt bekijken en kunt bestellen. Als wij onze site af hebben zullen wij het op onze instagram account aangeven.

Hestia candles
De koude dagen komen er weer aan en dat betekent tijd om thuis gezelligheid te creëren. Zeker omdat we door corona meer thuis zitten. Wij zijn Sanne, Julia, Eva en Emma, de oprichters van Hestia Candles, hebben hier aan gedacht en willen hieraan bijdragen door middel van onze eigen handgemaakte kaarsen te verkopen. Wij starten ons eigen bedrijf in sfeervolle kaarsen met een luxe uitstraling. In onze geurkaarsen verwerken wij de overheerlijke geuroliën van Jacob Hooy. Wij hebben een ruim aanbod in kaarsen en geurkaarsen. Daarnaast beschikken wij over een goede prijs-kwaliteitverhouding, leveren wij snelle service en houden wij goed persoonlijk contact met onze klanten.

De naam Hestia Candles komt van de Griekse godin Hestia. Zij is de godin van huiselijke haard, het haardvuur, de familie en de gemeenschap. Haar doel was om gezelligheid en rust te creëren door middel van het haardvuur, net zoals wij dat doen door middel van onze kaarsen.

Voor verdere informatie kunt u ons bereiken via onze mail: hestiacandles.jc@gmail.com

Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen van ons bedrijf kunt u ons volgen op het instagram account: @hestiacandles_jc en facebook account: Hestia Candles

Onze webshop is momenteel nog in de maak. Wij zullen u zo snel mogelijk laten weten wanneer onze webshop online is.

Gezelligheid kent geen tijd! :)

Charming Shoes
Tegenwoordig zie je bijna alleen maar dezelfde saaie schoenen. Wil jij nou iedereen omver lopen met te gekke accessoires die jouw schoenen helemaal op pimpen? Dan is ons product precies wat je zoekt!

Wij zijn Charming Shoes, een onderneming die gestart is door vier gedreven, enthousiaste meiden uit 5 havo. We houden alle vier erg veel van schoenen, alleen hebben veel mensen exact dezelfde schoenen. Hoe leuk is het dat je je schoenen kan customizen met een accessoire die je makkelijk op je veters kan zetten! Ons product zal verkrijgbaar zijn in verschillende kleuren en vormen zodat er voor iedereen iets leuks tussen zit.

Ben jij nou enthousiast geraakt over ons product en wil jij iedereen omver lopen met je op gepimpte schoenen? Neem dan een kijkje op ons Instagram account @_charmingshoes_ Voor vragen of opmerkingen kan je ons bereiken via de mail: charmingshoes.jc@gmail.com, we luisteren graag naar jullie!

Pimped socks
Zit u thuis ook altijd met een saai paar sokken in de sokkenmand? Zou u dit graag willen veranderen? Dan bent u bij Pimped Socks aan het goede adres. Wij zijn drie gemotiveerde leerlingen uit 5 havo. Wij leveren sokken van goede kwaliteit en voor een leuk prijsje. We hebben een grote variatie aan sokken, met zeer unieke designs. Goed en persoonlijk contact met de klant staat bij ons op nummer één. Onze designs van sokken vallen zowel bij jong als oud in de smaak.

Bent u geïnteresseerd in ons product? Voor meer informatie of persoonlijker contact kunt u ons contacteren via Instagram en e-mail. Ons e-mailadres is pimpedsocks@gmail.com. Ons instagram account is @pimpedsocks. We zijn erg benieuwd welke sokken u gaat uitkiezen!

Wij zijn MARBL!
Ons doel is zorgen voor jouw ontspanning! In deze drukke en stressvolle maatschappij kan iedereen een rustig momentje voor zichzelf wel gebruiken. Daarom verkopen wij handgemaakte marbles. Dit zijn kleine bruisballen die zorgen voor ontspanning, maar ook voor positieve effecten op de lichamelijke en mentale gezondheid. De marbles zijn er in 10 verschillende geuren, van fruitig tot kruidige geuren! Elke bruisbal heeft zijn eigen, mooie (pastel)kleur.

Maar het allerbelangrijkste: wij gaan voor milieuvriendelijk! Daarom zijn onze producten gemaakt van 100% natuurlijke grondstoffen en gebruiken wij geen plastic in de bruisballen en verpakkingen. Zo houden we samen het milieu en de natuur schoon!

Wij verkopen acht verschillende marble-pakketten, die allemaal een andere functie hebben. Zo zorgt de één voor vermindering van hoofdpijn en werkt de ander goed bij een diepere nachtrust. Voor ieder wat wils! Zit de perfecte combinatie er voor jou toch niet tussen? Dan kun je zelf je eigen pakket samenstellen. Zo zorgen wij ervoor dat er voor elke klant een passende combinatie is en gaan wij voor 100% klanttevredenheid!

Meer weten over aromatherapie en onze bruisbal pakketten? Neem dan snel een kijkje op onze website: www.marble-shop.nl! Of stuur een mailtje met uw vraag naar:  info@marbl-shop.nl.

Oudere leerlingen helpen jongere leerlingen. Een prachtige daltongedachte! Deze gedachte komt al tot uiting tijdens het tutorleren en in de daltonuren, maar nu ook in het juniormentoraat. Leerlingen uit 5 vwo mogen juniormentor worden van een brugklas. Ze zijn het gehele jaar verbonden aan een bepaalde brugklas. Ze gaan mee op kamp, mee op excursies met die brugklas, zijn de vraagbaak in de wandelgangen en in gezamenlijke daltonuren, wonen (als het rooster het toelaat) af en toe een mentorles bij, enzovoorts. Kortom: een hulpje van de mentor en een veilige vraagbaak voor de nieuwe leerlingen van onze school.

Helaas kunnen 4 havo leerlingen geen juniormentor worden, omdat zij zelf op reis zijn tijdens het brugklaskamp. Het meegaan met het brugklaskamp is een zeer essentiële taak van een juniormentor en daarom kunnen we alleen gebruik maken van 5 vwo leerlingen. Deze leerlingen zitten nu uiteraard nog in 4 vwo en zijn druk bezig met het schrijven van hun motivatiebrief. Want juniormentor, dat word je niet zomaar, daar moet je een selectie voor doorlopen. Begin mei moeten alle motivatiebrieven binnen zijn en eind volgen de sollicitatiegesprekken met alle kandidaten.

Juniormentoren in de dop: heel veel succes!

Met enthousiaste groet,
Daphne Verhage
Teamleider brugklas

Op het Wolfert Lyceum werken we met twee soorten leerlingenraden, er is een algemene leerlingenraad en een leerjaarraad.

In de leerjaarraad, het woord zegt het al, zijn leerlingen vertegenwoordigd uit één leerjaar. Aan de start van elk schooljaar kiezen de leerlingen uit elke klas twee klassenvertegenwoordigers. Alle klassenvertegenwoordigers uit één leerjaar samen vormen de leerjaarraad. Bijvoorbeeld: de klassenvertegenwoordigers uit 3 vwo vormen samen de leerjaarraad van 3 vwo.

De leerjaarraad vergadert vier keer per schooljaar met de teamleider, dit doen ze aan het einde van elke periode. Elke periode wordt geëvalueerd en punten worden waar mogelijk in de volgende periode bijgesteld en verbeterd. Na een vergadering is het gebruikelijk dat de klassenvertegenwoordiger in de mentorles vertelt wat er besproken is. Zo houd je je klasgenoten op de hoogte. De klasgenoten kunnen altijd punten voor een volgende vergadering aandragen, die de klassenvertegenwoordiger weer kan melden aan de teamleider die de leerjaarraad voorzit.

Door deze leerjaarraden worden de leerlingen beter vertegenwoordigd binnen de organisatie en wordt de leerling-participatie vergroot. De leerjaarraad werkt dus als advies- en overlegorgaan voor docenten en management.

Voorbeelden:
– De klassenvertegenwoordigers van de bovenbouwklassen zijn bezig geweest met het maken van een opzet voor het rooster in de toetsweek. De ervaring leert inmiddels dat hun concept overgenomen wordt. De leerlingen hebben dus een toetsweek naar hun eigen invulling en dat is fijn!
– Het brugklaskamp programma is deels aangepast naar aanleiding van feedback van de brugklasleerjaarraad, enzovoorts.

Dus heb je ideeën, suggesties of heb je een mening over schoolzaken, vertel het aan je klassenvertegenwoordiger, breng het in bij de leerjaarraad of ga zelf in de algemene leerlingenraad!

Bij een daltonschool hoort natuurlijk dat leerlingen mogen meepraten over allerlei zaken in en rond de school. Dit gebeurt via de leerjaarraden en de algemene leerlingenraad. De algemene leerlingenraad komt op voor het belang van de leerlingen. Je kan ons benaderen als je vindt dat een leraar zich niet aan de leefregels of het leerlingstatuut houdt, maar ook als je vindt dat iets op school beter kan. Elk jaar opnieuw worden er verkiezingen gehouden. In de algemene leerlingenraad zitten leerlingen van klas 1 t/m 6. Ze vergaderen over de regels op school, het schoolplein, de docenten, de hoeveelheid toetsen, enzovoorts.

Dus heb je ideeën, suggesties of heb je een mening over schoolzaken, vertel het aan je klassenvertegenwoordiger, breng het in bij de leerjaarraad of ga zelf in de algemene leerlingenraad !

In de derde klas ga je kennismaken met onbetaald vrijwilligerswerk. Hoofdzaak is dat je je inzet voor een ander en de samenleving. Vrijwilligerswerk is goed voor de maatschappij, maar het is ook goed voor jezelf. Je leert nieuwe mensen kennen en je ontdekt waar je goed in bent. Je mag alle uren besteden aan dezelfde stage, maar je kunt ook verschillende dingen doen. Op school kun je informatie en tips krijgen, zoals adressen van stagebemiddelaars en vrijwilligersorganisaties, maar de stageplek moet je zelf regelen, zodat je kunt kiezen wat bij je past.

Je kan je bijvoorbeeld inzetten voor een beter milieu, culturele activiteiten organiseren, voorlezen aan kinderen, helpen als begeleider bij evenementen op school of in een culturele instelling. Je kan helpen bij organisaties op het gebied van ICT en media. Je kunt zelf een actie bedenken om geld in te zamelen voor een goed doel, zoals 3FM Serious Request van het Nederlandse Rode Kruis, noem maar op. Wij zijn enthousiast en jij hopelijk ook, als je met de maatschappelijke stage aan de slag gaat!

Voor alle details, klik HIER.

Op het Wolfert Lyceum organiseren we veel sportactiviteiten onder schooltijd, maar ook na schooltijd. Ben jij ook sportief en wil je kennismaken met verschillende sporten zoals:

  • Choreografie dansen of kickboksen? Je kunt dit doen tijdens de VVV-uren!
  • Korfbal, volleybal, voetbal, rugby, 10-bal, hockey en nog meer? We doen dit tijdens sportdagen!
  • Hardlopen? We organiseren jaarlijks de Wolfert Lyceumloop, een 5 km parcours door het Bergse Bos.
  • Hockey? We doen jaarlijks mee aan het regionale schoolhockeytoernooi. Het is een leuke manier om met andere schoolgenoten kennis te maken. Je kan deelnemen op elk niveau, het is sportief maar bovenal heel gezellig!
  • Durf jij de strijd aan te gaan met het docententeam? De leerlingen kunnen de docenten uitdagen voor sportieve hockeybattles of voetbalwedstrijden.
  • Kennismaken met alternatieve sporten? Wat dacht je van freeerunnen of burnball?

Keuzeprogramma
Wolfert Lyceum biedt een speciaal sportprogramma dat je in het laatste schooljaar helemaal zelf moet samenstellen. Het zit boordevol nieuwe, uitdagende en ook een paar bekende sporten! Superleuk! Je kiest per blok van drie weken een sport.

In 1 vwo heb je elke acht weken voor twee lesuren een V-project:

V-project robotica:
Je bouwt een eigen Lego robot. Je leert programmeren en de robot kan een route volgen die je wilt. Wellicht leer je hem zelfs huiswerk maken :-)?

V-project Escher:
Je leert wat wiskunde met kunst te maken heeft.

V-project muziek:
Je bouwt aan muzikale skills.

De V-projecten hebben een wetenschappelijke insteek en zijn alleen voor de vwo brugklassen.

Zit je in klas 1, 2 en 3  dan starten er drie keer per jaar voor een periode van zes weken nieuwe VVV-uren: verdiepen, verbreden of verbeteren. Je kunt uit heel veel activiteiten kiezen! Kijk op deze pagina. Je kan denken aan Spaans, 3D-techniek, beleggen op de beurs, zangles, Chinees of zumbadansen. Tijdens de VVV-uren kun je ook extra hulp krijgen voor Nederlands, Engels of wiskunde.

In overleg met je docenten en je mentor wordt eerst besloten of je het beste bij verbeteren geplaatst kan worden, maar is dit niet het geval dan kan je zodra de inschrijving start zelf via het formulier in Magister kiezen uit een ruim aanbod verbredende- en verdiepende lessen.

Wij wensen je veel plezier!

P.S. doe je het hele schooljaar mee aan de activiteitencommissie, debatteam en/of Frans DELF dan hoef je niet voor een extra VVV-module in te schrijven (mag uiteraard wel als je wat extra’s wil doen!).

Lees hier de VVV-uren afspraken en regels

Je mag wiskunde D als profielvak (alleen bij NT!) of als vak in het vrije deel kiezen als je ook wiskunde B hebt gekozen. Je volgt dan dus twee wiskundevakken, namelijk B en D. Wiskunde D biedt vooral een verbreding van wiskunde B.

HAVO:
De verbreding krijg je door kansrekening en statistiek (belangrijk bij allerlei vervolgstudies) en ruimtemeetkunde (belangrijk bij veel technische studies). De verdieping krijg je door een flinke uitbreiding van de toegepaste analyse. Dat betekent onder andere dat je met meer typen functies te maken krijgt dan bij wiskunde B. Onderwerpen zoals kansrekening en ruimtemeetkunde zijn niet moeilijker dan de onderwerpen die je bij wiskunde B krijgt. Als je wiskunde D kiest is het belangrijk dat je wiskunde leuk vindt en dat je er veel tijd in wilt steken.

VWO:
Hierdoor krijg je te maken met onderwerpen als kansrekening, statistiek, analytische meetkunde, dynamische modellen, lineaire algebra en complexe getallen. Wiskunde D is over het algemeen niet moeilijker dan wiskunde B. Bij veel vervolgstudies aan universiteiten en hogescholen krijg je te maken met onderwerpen uit wiskunde D.