Decaan havo stelt zich voor…

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om mij even voor te stellen aan degenen die mij nog niet kennen en dat doe ik in dit filmpje: klik hier. Of lees de tekst hieronder even…

Mytylschool de Brug

De leerlingen van Mytylschool de Brug in Rotterdam doen het havo examen onder de vlag van het Wolfert Lyceum.

Bèta+ programma

Afgelopen week hebben de leerlingen van 4 vwo met een NG/NT profiel een voorlichting gehad over het Bèta+ programma dat na de toetsperiode weer wordt opgestart. 

Jaarlijkse studie- en beroepenmarkt

Op dinsdag 8 februari vindt de jaarlijkse studie- en beroepenmarkt van Wolfert Lyceum online plaats voor leerlingen uit klas 3 en hoger.

Wolfert Lyceum doet het licht uit

Wegens de lockdown is dit verplaatst naar woensdag 12 januari.