Op dinsdag 8 februari vindt de jaarlijkse studie- en beroepenmarkt van Wolfert Lyceum online plaats voor leerlingen uit klas 3 en hoger. Het doel van deze avond is het verkrijgen van meer informatie over beroepen en opleidingen en het stellen van gerichte vragen aan professionals uit het werkveld. Voor de presentaties zijn onderwijsinstellingen (HBO en Universiteit), oud-leerlingen van het Wolfert Lyceum, ouders van leerlingen van het Wolfert Lyceum en vrienden van medewerkers van het Wolfert Lyceum gevraagd. Aan deze professionals is gevraagd ook de door hun gevolgde loopbaan met jullie te delen. Vanzelfsprekend kun je ook daarover vragen stellen. We hopen dat deze laagdrempelige bijeenkomst jullie helpt bij het oriënteren op studie en beroep.

Wat zijn redenen om naar de online beroepenmarkt te gaan?

 • Om meer informatie over een bepaald beroep en/of opleiding te krijgen;
 • Om vragen te kunnen stellen aan professionals uit het werkveld;
 • Om een idee te krijgen van de verschillende opleidingen die je met een bepaald profiel of bepaalde vakken kunt volgen of beroepen die je kunt uitvoeren;
 • Om te oriënteren op allerlei verschillende studies/studierichtingen;
 • Om een indruk te krijgen van de diversiteit in loopbanen die je kunt volgen.

Het programma voor de avond is als volgt:

19.30 uur Presentatieronde 1
20.00 uur Presentatieronde 2
20.30 uur Presentatieronde 3

Om de avond soepel te laten verlopen willen we iedereen vragen om zich aan de volgende afspraken te houden:

 • Log bij Google in met je schoolaccount.
  Wanneer je binnenkomt bij een online presentatie zet je jouw microfoon UIT en de camera AAN.
  Als je vragen hebt, stel ze! Doe dat in de chat (tenzij door de presentator anders wordt aangegeven).
 • Na afloop van iedere presentatieronde is er ruimte voor vragen tot de volgende presentatie start. Als je vragen hebt gesteld in de chat zal de presentator deze (waarschijnlijk) tijdens dit moment aan het einde beantwoorden (dus niet tussendoor).

We mailen de leerlingen een overzicht welke presentatie wanneer gegeven wordt. De exacte indeling kan tot op de dag van de studie-/beroepenmarkt nog op enkele punten wijzigingen (bijvoorbeeld door afmeldingen), dus houd het document t.z.t. in de gaten. Op 8 februari zullen we in het eerder genoemde overzicht de Google Meet links toevoegen waarmee je de presentatie kunt bijwonen.

Wij wensen je een interessante avond toe!

Mocht je nog vragen hebben, dan horen we die natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,
Maartje de Groot (decaan HAVO, mgr@wolfert.nl)
Freek van Leeuwen (decaan VWO, fle@wolfert.nl)