De leerlingen van Mytylschool de Brug in Rotterdam doen het havo examen onder de vlag van het Wolfert Lyceum. De school heeft helaas geen faciliteiten voor practica voor de exacte vakken en daarom komen deze leerlingen enkele malen per jaar het practicum doen onder leiding van onze TOA’s; Kati van Tongeren en Ruben van Limbergen. Zo kunnen de kinderen deelnemen aan practica, bijvoorbeeld voor scheikunde. Het blijft anders alleen theorie en dat is wel heel saai voor ze…