In december 2021 is een groep ambitieuze leerlingen begonnen aan Cambridge English, het internationaal erkende Engelse plus programma dat Wolfert Lyceum elk jaar aanbiedt aan leerlingen van 4 havo en 5 vwo. Na een intensieve cursus van 17 weken waarin tweemaal per week Cambridge English-lessen werden verzorgd door meneer de Witte en mevrouw Leever-Jans, hebben in totaal 43 leerlingen hun officiële Cambridge English-examen gemaakt én behaald. Met de eervolle vermelding dat er maar liefst vier leerlingen waren die boven het gemiddelde van alle landelijk deelnemende kandidaten hebben gescoord. Wij zijn als school erg trots op de inspanningen en de behaalde resultaten van de kandidaten. Het is een waardevol, internationaal erkend certificaat waar je in de toekomst veel baat bij hebt. Gefeliciteerd!