We hopen dat jullie een hele fijne vakantie hebben gehad! We gaan weer bijna starten met school en hebben er zin in. In je mail heb je kunnen lezen dat de start er als volgt uitziet:

  • De nieuwe eersteklassers volgen een introductieprogramma (hierover is een mail gestuurd)
  • Dinsdag 23-8 van 9.30-10.30 uur is er een bijeenkomst voor instromers leerjaar 2 en hoger
  • Woensdag 24-8 & donderdag 25-8 zijn er van 11-11.45 mentorlessen voor leerjaar 2 (zie Magister)
  • Vrijdag 26-8 starten de lessen volgens rooster (zie Magister)

Hou je mailbox deze week goed in de gaten!

Rooster
Het rooster zie je al in Magister staan, maar komende dagen gebruiken we nog wel om wijzigingen door te voeren. Het kan dus nog veranderen. Wacht met evt. reacties totdat je je eerste mentorles hebt gehad.

Vragen?
Heb je vragen, dan kun je contact opnemen met onze teamleider:
Mevrouw Verhage (dvr@wolfert.nl) – klas 1, 2hv en 2v
Mevrouw van Gelder (mge@wolfert.nl) – klas 2 – 5 havo
Mevrouw Driece (jde@wolfert.nl) – klas 3 – 6 vwo

Ouderavonden
In week 35 vinden er ouderavonden plaats voor de brugklas (29-8), 2 havo (30-8) en 2 vwo en 2hv (31-8). Alle avonden zijn van 19.30-21.00 uur. De overige ouderavonden vinden iets later in het schooljaar plaats (zie jaarplanning, dit komt ook in de nieuwsbrief).