Op dinsdag 13 december (5 havo) en donderdag 15 december (6 vwo) presenteren de leerlingen hun profielwerkstuk.

Het programma is als volgt:
18.45 uur inloop met koffie en thee
19.00 uur start presentaties (in de verschillende lokalen)
21.00 uur verwachte eindtijd

Bij de receptie hangen namenlijsten van de leerlingen en de lokalen waar zij presenteren. Per lokaal worden ongeveer vier presentaties gehouden, onder andere die van uw zoon/dochter. U bent als publiek van harte welkom.

Bij de presentaties zijn twee docenten aanwezig, waarvan een docent in de meeste gevallen het werkstuk inhoudelijk begeleid heeft. Zij geven per presentatie de leerlingen feedback. De presentatie heeft (geringe) invloed op het eindcijfer voor het profielwerkstuk.

We streven ernaar de uiteindelijke cijfers voor het profielwerkstuk voor de tweede toetsweek bekend te maken. Het cijfer voor het profielwerkstuk maakt deel uit van het combinatiecijfer. Het laatstgenoemde cijfer speelt een belangrijke rol in de slaag-/zakregeling bij de eindexamencijfers.

Wij hopen op uw komst en op een plezierige en leerzame avond!

Met vriendelijke groet,
Irma Westheim
Teamleider bovenbouw
Secretaris eindexamen