Het moment van schoolboeken inleveren nadert bijna: op donderdag 29 juni 2017 moeten de boeken in de hal worden ingeleverd. De inname van de boeken wordt verzorgd door de firma Osinga de Jong uit Makkum.

Ouders/verzorgers krijgen in week 25 per mail een brief en lijst met de boeken die moeten worden ingeleverd (op donderdag 29 juni is het inlevermoment). Het is belangrijk dat leerlingen deze lijst meenemen bij het inleveren van de boeken en dat de boeken worden ingeleverd op volgorde van de lijst.

Voor boeken die niet worden ingeleverd, moet worden getekend. CD-roms moeten in een hoesje op de binnenzijde van de kaft geplakt zijn. Boeken moeten onbeschreven worden ingeleverd; kaftpapier en losse aantekeningen dienen verwijderd te zijn. Over boeken die niet ingeleverd worden, wordt een boete in rekening gebracht. Controleer dus goed of alle boeken aanwezig zijn, voordat de inname begint. Ieder boek is voorzien van een uniek nummer (Book-ID) welke gekoppeld is aan het betreffende leermiddel. Controleer goed of het Book-ID nummer op de inleverlijst overeenkomt met het nummer op het in te leveren boek.

Het inleveren van de boeken verloopt volgens het volgende schema:

Brief met rooster boekinname 2016-2017

> Bij afwezigheid (ziekte bijvoorbeeld) is het altijd mogelijk dat een ander de boeken komt inleveren, maar wel conform ditzelfde schema.

BELANGRIJK: na de inleverdatum van donderdag 29 juni neemt het Wolfert Lyceum geen boeken meer in ontvangst. Het is wel mogelijk om tot 1 augustus 2017 boeken op eigen kosten naar Van Dijk Educatie op te sturen, volgens onderstaande procedure:

  1. Stuur het boek met de inleverlijst en de eigen NAW gegevens voor 1 augustus naar: Van Dijk Educatie, t.a.v. GLF 1012, Postbus 23, 8260 AA Kampen (bewaar verzendbewijs!).
  2. Maak een duidelijke foto van het boek-ID nummer (etiket) van het nagestuurde boek en mail dit voor 1 augustus samen met een kopie van de inleverlijst en het verzendbewijs naar de boekenfonds coördinator: mw van der Gaag (jga@wolfert.nl).