Veel leerlingen ervaren het examenjaar als een stressvol jaar. Ze geven aan druk te ervaren vanuit zichzelf, vanuit school en/of vanuit hun omgeving. Deadlines, toets- en examendata liggen nu eenmaal vast. Sinds een aantal jaren organiseren we samen met de trainers van bureau Levensfasecoaching de training ‘Examenstress de baas’. Ook dit jaar zijn er weer veel signalen dat leerlingen uit de examenklassen stress ervaren, misschien nog wel meer dan andere jaren.

Op 16 december en 10 maart bieden we vanuit school voor de leerlingen uit 5 havo en 6 vwo twee middagen aan, waarin aandacht wordt besteed aan omgaan met stress op de korte termijn. Leerlingen die belangstelling hebben, kunnen zich voor deze training opgeven bij hun mentor.