De leerlingen uit 2V3 zijn op excursie geweest in Rotterdam, voor het project ‘De stad’ dat ze in het daltongymnasium krijgen. Tijdens dit project werken de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, beeldende vorming en Latijn samen. Een dag in de week hebben ze een projectdag. Ze houden zich bezig met het ontstaan en (her)inrichten van steden en dan vooral met het klassieke Rome en het moderne Rotterdam.

Tijdens de excursie hebben de leerlingen gebouwen bekeken, zoals de Delftse Poort (zie foto) met opdrachten over de architectuur voor beeldende vorming en hebben ze voor aardrijkskunde een functionele analyse gemaakt van de Lijnbaan, de Kruiskade en de West-Kruiskade. De focus lag daarbij op de groei van Rotterdam; van slaperig vissersstadje tot een grote haven- en wereldstad.

Het project wordt ondersteund door de daltonwaarde zelfstandigheid, waarbij de leerlingen geoefend raken in het uitvoeren van opdrachten buiten school. Hierop wordt ook gereflecteerd aan het einde van het project.