Verplichte jaarlijkse ouderbijdrage

Bijdragen die scholen  vragen voor tweetalig onderwijs vallen onder het begrip ‘een andere dan een bij of krachtens de wet geregelde bijdrage’ zoals bedoeld in de eerste zin van art.27, tweede lid WVO.

Leerlingen van Wolfert Tweetalig en hun ouders hebben bewust gekozen voor de tweetalige opleiding van de school met extra’s en niet voor een reguliere havo of vwo-opleiding. Daarmee verplichten zij zich tot het betalen van de ouderbijdrage die hoort bij Wolfert Tweetalig.

De jaarlijkse verplichte ouderbijdrage van Wolfert Tweetalig bedraagt momenteel € 890,-

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage van Wolfert College (reguliere havo en vwo-opleiding) bedraagt momenteel € 127,-