Verplichte jaarlijkse ouderbijdrage

Bij het kiezen van goed vervolgonderwijs op havo- of vwo-niveau hebben basisschoolleerlingen en hun ouders de keuze uit het uitgebreide onderwijsprogramma van Wolfert College of het internationaal georiënteerd, tweetalige (Nederlands-Engels) onderwijsprogramma van Wolfert Tweetalig.

Leerlingen van Wolfert Tweetalig en hun ouders kiezen dus bewust voor de tweetalige opleiding van de school met alle extra’s die daarbij horen. Daarmee verplichten zij zich tot het betalen van de jaarlijkse ouderbijdrage ten bedrage van € 890,- die hoort bij Wolfert Tweetalig. Met die ouderbijdrage betalen wij extra personele inzet, internationale excursies en vele andere extra’s waar de school geen bijdrage van het Ministerie van Onderwijs voor ontvangt. Zonder betaling van de ouderbijdrage kan de school deze extra activiteiten niet bekostigen.

Ouders die de bijdrage voor het tweetalig onderwijs onverhoopt niet kunnen betalen, nemen  in eerste instantie contact op met het studiefondsttomeedoeninrotterdam of leergeld om te kijken of zij in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Mocht dit onvoldoende uitkomst bieden, dan nodigen wij hen uit voor een gesprek om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld een afbetalingsregeling. U kunt natuurlijk ook zelf een afspraak maken via tweetalig@wolfert.nl.

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het programma van Wolfert College bedraagt momenteel € 127,-.