Jaarlijkse ouderbijdrage

Bij het kiezen van goed vervolgonderwijs op havo- of vwo-niveau hebben basisschoolleerlingen en hun ouders de keuze uit het uitgebreide onderwijsprogramma van Wolfert College of het internationaal georiënteerd, tweetalige (Nederlands-Engels) onderwijsprogramma van Wolfert Tweetalig.

Leerlingen van Wolfert Tweetalig en hun ouders kiezen dus bewust voor de tweetalige opleiding van de school met alle extra’s die daarbij horen. Daarom vraagt Wolfert Tweetalig ouders om akkoord te gaan met een jaarlijkse ouderbijdrage van € 890,-. Met die ouderbijdrage betalen wij extra personele inzet, internationale excursies en vele andere extra’s waar de school geen bijdrage van het Ministerie van Onderwijs voor ontvangt. Zonder betaling van de ouderbijdrage kan de school deze extra activiteiten niet bekostigen.

Ouders die de bijdrage voor het tweetalig onderwijs onverhoopt niet betalen, nemen in eerste instantie contact op met het studiefondstto of meedoeninrotterdam om te kijken of zij in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Mocht dit onvoldoende uitkomst bieden, dan nodigen wij hen uit voor een gesprek om tot een oplossing te komen. U kunt natuurlijk ook zelf een afspraak maken via tweetalig@wolfert.nl. Uitgangspunt is dat geen enkele leerling uitgesloten wordt van het tweetalig onderwijs om financiële redenen.

Lees hier de volledige bepalingen van de ouderbijdrage Wolfert Tweetalig.

De jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage voor het programma van Wolfert College bedraagt momenteel € 90,-.