Donderdagavond was er gelukkig weer een Open Huis op onze school. Wel met nodige aanpassingen wegens corona, zoals tijdslots, één ouder en één kind en vaste looproutes. Zoals vanouds waren er veel enthousiaste leerlingen die hielpen bij de vakdocenten, een rondleiding verzorgden of op een andere wijze actief waren. Enthousiaste personeelsleden vertelden over hun school, ook de leden van de ouderraad konden er weer bij zijn. Iedereen had het naar zijn zin, super bedankt voor jullie hulp!!!

“Wat fijn dat dit weer kan”, was een veelgehoorde uitspraak van tevreden kinderen en ouders bij het verlaten van de school. Als één van de weinige scholen in de regio had Wolfert Lyceum besloten toch een fysieke Open Huis te organiseren. De sfeer van onze school is immers moeilijk online na te bootsen. 

We kijken er naar uit om de nieuwe brugklassers op onze school te zien!

Aanmelden om in te schrijven gaat via onze website, klik hier.