Er is veel onrust in Nederland over het besluit dat genomen is in het Pinksterweekend over de heropening van de scholen voor voortgezet onderwijs. De middelbare scholen mogen open vanaf 31 mei en moeten open vanaf 7 juni, is nu het standpunt van de minister. Het standpunt van ons bestuur BOOR over dit besluit staat in deze brief.

BOOR is bestuurlijk verantwoordelijk voor zeven middelbare scholen in Rotterdam en omgeving (o.a. Erasmiaans gymnasium, Libanon Lyceum, Thorbecke, alle Wolfert scholen, enz). Er zijn op dit moment grote vraagtekens of we de veiligheid van het personeel en de leerlingen kunnen waarborgen als we met zo’n 900 leerlingen en 100 personeelsleden (examenkandidaten uitgezonderd) tegelijk in de school verblijven. Dit voor een korte lesperiode, namelijk één week voor de bovenbouw en drie weken voor de onderbouw. Na deze weken starten de toetsweken.

Het vooruitzicht van volledige openstelling geeft onrust bij personeelsleden, maar ook bij leerlingen en ouders. Veel ouders zijn nog niet gevaccineerd en als hun kind blootgesteld wordt aan zoveel anderen, zonder anderhalve meter afstand te hoeven houden, kan dat grote gevolgen hebben voor het doorgeven van het virus. Tevens is er een risico van uitbraak juist in die laatste weken waarin de toetsen plaatsvinden. Indien er een besmetting plaatsvindt, moeten we klassen, zelfs leerjaren naar huis sturen om in quarantaine te gaan.

Het is de bedoeling dat leerlingen en personeelsleden zich tweemaal per week uit voorzorg testen met een zelftest. Die zelftesten zijn beschikbaar op school, maar de vraag is hoe groot de testbereidheid is onder leerlingen. Via Magister wordt vandaag aan u als ouder gevraagd hoe u er tegenover staat of u kind twee keer per week thuis zelf de test doet. Een toelichting staat in deze brief.

Vanaf aanstaande maandag kunnen leerlingen twee testen per week meenemen naar huis. De testen zijn te verkrijgen via de receptie.

In Nederland wordt op allerlei niveaus overleg gevoerd. We gaan als Wolfert Lyceum sowieso niet open op maandag 31 mei. We zijn op dit moment nog op allerlei niveaus in overleg. Maandag ontvangt u een speciale mail over hoe we gaan handelen vanaf 7 juni. De dilemma’s zijn groot. We willen graag open, maar we moeten goed bezien wat er in onze schoolsituatie mogelijk is in het belang van leerlingen, ouders en personeel.