Al is er veel discussie over de cijfertjes, toch is het leuk om bij de landelijke schoolprestaties in de Volkskrant voor de havo een 9.0 en voor het vwo een 8,5 te halen. Een resultaat waar we best trots op mogen zijn.

https://www.volkskrant.nl/binnenland/hoe-scoort-uw-school-hier-alle-scores-en-scholen~a3548921/

http://www.schoolcijferlijst.nl/RESULTATEN.htm