We zijn het jaar gestart met de succesvolle workshop van fotograaf Niek Michel; ‘Hoe verhoud ik mij tot het schoolgebouw’.

Leerlingen uit de derde klas kregen een camera om in tweetallen door de school te lopen op zoek naar de mooiste foto’s. Er werd hierbij geleerd dat je let op verhoudingen, het kader, het perspectief, kleur, spiegeling, licht en andere beeldaspecten. Er werd nu eens met andere (kunstzinnige) ogen naar het gebouw gekeken.

Na afloop werden de foto’s besproken op hun kwaliteiten. Een aantal resultaten kunt u zien in bovenstaande collage. Deze activiteit was de eerste van weer een hoop culturele activiteiten die dit schooljaar gepland staan.

Marina Zwijnenburg,
docent kunst en cultuurcoördinator