Op maandag 25 maart vanaf 19 uur is er voor ouders/verzorgers met kinderen uit klas 1, 2 en 3 een ouderavond met als thema: verleidingen in de puberteit. Aan bod komen de keuzes waarmee opgroeiende kinderen te maken krijgen, denk aan alcohol, tabak en/of andere middelen, maar ook aan games, sociale media en internet. Opvoeders, zoals u als ouder/verzorger, maar ook scholen kunnen een belangrijke rol spelen bij het maken van een verstandige keuze. Het programma treft u in de mail aan. Aanmelden gaat via onze teamleider Marinca van Gelder per mail: mge@wolfert.nl. Graag o.v.v. klas van uw kind en met hoeveel personen u komt.We heten u alvast van harte welkom!

Poster Ouderbijeenkomst Wolfert Lyceum