Donderdag 1 oktober mochten de leerlingen die deel hebben genomen aan het Cambridge examen hun diploma feestelijk in ontvangst nemen. In totaal hebben 21 leerlingen met succes het examen afgerond.

Er wordt in periode twee en drie weer gestart met het programma, dus als er vragen zijn, laat het mij vooral weten! Er zal binnenkort ook nog een voorlichting plaatsvinden voor 4 havo en 5 vwo.

Daan de Witte (dwt@wolfert.nl)
Docent Engels en mentor 4H3

Cambridge English, onderdeel van de Universiteit van Cambridge, is een van de voornaamste diploma’s Engels wereldwijd. Het diploma geeft toegang tot (inter)nationale opleidingen en buitenlandstages. Tevens worden deze diploma’s door meer dan 20.000 universiteiten, werkgevers en immigratiediensten wereldwijd erkend. Lees er hier meer over.