Van maandag 29 november t/m vrijdag 3 december (week 48) vindt de tweede activiteitenweek plaats. Dit is een week waarin we zo veel mogelijk alle activiteiten concentreren die een wezenlijk onderdeel van het curriculum vormen, maar wel voor lesuitval zorgen. In deze week kunnen lessen vervangen worden door zo’n activiteit. In de ruimte tussen de activiteiten worden zoveel mogelijk lessen gepland. Hieronder een kort overzicht van de activiteiten per klas:

Brugklas

 • mentor XXL-lessen
 • I-pad filmfestival, onderdeel van cultuurtraject.
 • Mediawijsheid
 • Diatoetsen

Tweede klas

 • 2v3 daltongymnasium (project De Stad) gaat op dinsdag naar Rotterdam.

Derde klas

 • Profielkeuzeweek 3H en 3V: Voorstelling ‘later begint nu’, lessen in alle keuzevakken waarin ze zich voorstellen en 3V gaat naar de TU Delft.
 • 3V4 gaat in het kader van het daltongymnasium (Etica) op excursie naar Rotterdam en twee andere activiteiten voor dit project.

Bovenbouw

 • Zoveel mogelijk les.
 • 4 havo en enkele leerlingen uit 5 havo: inhaal debatdag.
 • Mondelingen voor Nederlands.
 • Luistertoets voor Engels.

Docenten

 • Studiedag op donderdag 2 december (alle leerlingen hebben het 1e t/m 5e lesuur les, daarna zijn ze lesvrij (met uitzondering van andere activiteiten).
 • Deelnemers daltonscholing voor zittend personeel op dinsdag 30 november.

Hiernaast staan mentorgesprekken ingepland, zoals aan het begin van het schooljaar.