Trots op predicaat ‘Excellent’, 24/3/2015

Jet Euser en Fabian Beitsma uit 6V2 hebben samen een profielwerkstuk gemaakt in samenwerking met de Atlantische Onderwijscommissie. Een prestigieuze organisatie die zich inzet om de Atlantische belangen onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Van de twintig deelnemende koppels zijn er vijf geslaagd het predicaat ‘Excellent’ te bemachtigen. Jet en Fabian behoorden tot dit gezelschap. Hulde aan beiden, want dit is een grote prestatie!

“Ik ben als begeleider zeer trots dat onze leerlingen dit kunnen!”  aldus begeleider en docent dhr Van Gulik.

Jet en Fabian maakten in hun profielwerkstuk een historische vergelijking tussen het Wilhelminische Duitsland en het communistische China als destabiliserende actoren in mondiaal verband met een toekomstscenario voor wat betreft de ontwikkeling van het communistische China als mondiale grootmacht.

Een dik verdiende beoordeling, van harte gefeliciteerd!

*) voor havo- en vwo-leerlingen organiseert de Atlantische Onderwijscommissie een wedstrijd waarbij deelnemers worden uitgedaagd een excellent profielwerkstuk te maken over een internationale kwestie op het gebied van vrede & veiligheid en tenminste een van de volgende profielvakken betrekken: aardrijkskunde, geschiedenis en/of maatschappijleer.

Prijsuitreiking_PWS_2015.1_resize DSC04404_resize DSC04662_resize Leerlingen_2e_kamer_resize