Op donderdag 25 november schenkt het Wolfert Lyceum aandacht aan ‘Orange the World’, een twee weken durende campagne om het thema ‘Stop geweld tegen vrouwen’ onder de aandacht te brengen. Dit jaar is het thema ‘Preventie’.

Martine van der Giessen, onze docent economie, zet zich al jaren vrijwillig in voor Zontaclub Rotterdam om de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd te verbeteren. Zij heeft vanuit onze school en Zontaclub Rotterdam in samenwerking met de gemeente Rotterdam de afgelopen maanden twintig Rotterdamse middelbare scholen benaderd om deel te nemen aan het startprogramma van deze campagne, om te benadrukken dat geweld tegen meisjes en vrouwen onacceptabel is. Ook Maarten van Gulik, onze docent maatschappijleer, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de organisatie van dit programma. Op donderdag 25 november zijn er rondetafelgesprekken met ongeveer 30 Rotterdamse scholieren waarvan acht leerlingen van Wolfert Lyceum.

In de afgelopen weken werd er tijdens de lessen maatschappijleer al aandacht geschonken aan de problematiek van geweld tegen vrouwen. Op donderdag 25 november zijn er rondetafelgesprekken met de leerlingen, om te luisteren naar hun ideeën over dit thema. Onder professionele begeleiding krijgen de afgevaardigde leerlingen vragen voorgelegd als; ‘Wat kan een meisje doen om minder kwetsbaar te zijn?’. Het verslag van deze dag en de verzamelde uitkomsten als belangrijkste onderdeel, worden na de discussierondes gepresenteerd aan Said Kasmi, wethouder Onderwijs, Cultuur en Toerisme in Rotterdam. Dit initiatief maakt deel uit van het platform ‘Stop geweld tegen vrouwen’ dat na de moord op Hümeyra, in de fietsenstalling van haar school, door de gemeente is gestart.

Wij wensen Floor, Lars, Roos, Storm, Berrin, Demi, Olayda, Stefan, Martine van der Giessen en Maarten van Gulik veel succes in de discussies met leeftijdgenoten over dit belangrijke onderwerp.

Informatie Orange The World
Orange the World is een campagne van UN Women om wereldwijd het geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. Ook geweld in de zin van intimidatie en onderdrukking, kindhuwelijken, meisjes verbieden naar school te gaan, genitale verminking, gedwongen huwelijken en eerwraak. UN Women is in 1981 gestart met de jaarlijkse campagne Orange the World. 

Met deze campagne wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het vele geweld dat op verschillende manieren wordt gepleegd tegen vrouwen en meisjes. De jaarlijkse campagne is herkenbaar aan de kleur oranje en een opgeheven hand. De kleur oranje staat voor een nieuwe dageraad, zonder geweld. De opgeheven hand symboliseert een STOP: tot hier en niet verder. Ieder jaar wordt de campagne gevoerd vanuit een speciaal thema. Dit jaar is het thema Preventie. 

Feiten over geweld tegen vrouwen 

Wereldwijd:

  • maakt 1 op de 3 vrouwen geweld mee in haar leven,
  • worden per dag 137 vrouwen vermoord, de meerderheid door hun partner.

In Nederland:

  • maakt 45% van de vrouwen geweld mee in haar leven,
  • wordt gemiddeld 1x per 10 dagen een vrouw vermoord door haar (ex)partner),
  • zijn er 5 aangiften van verkrachting per week,
  • wordt 1 op de 10 studentes slachtoffer van verkrachting,
  • en maakt meer dan 80% van de vrouwen en meisjes seksuele intimidatie mee.