Op dinsdag 10 december (5 havo) en donderdag 12 december (6 vwo) presenteren de leerlingen hun profielwerkstuk. Op donderdag 12 december presenteren de leerlingen van zowel havo als vwo Jong Ondernemen. Dit werkstuk kan gezien worden als meesterproef voor het hoger onderwijs en de leerlingen hebben er dan ook veel tijd en moeite in gestoken. U bent als publiek van harte welkom om er deze avond bij te zijn.

Het programma is als volgt:
18.45 uur inloop met koffie en thee
19.00 uur start presentaties (in de verschillende lokalen)
21.00 uur verwachte eindtijd

Bij de receptie hangen namenlijsten van de leerlingen en de lokalen waar zij presenteren. Per lokaal worden ongeveer vier presentaties gehouden, onder andere die van uw zoon/dochter. We verwachten dat u per lokaal alle presentaties bijwoont.

Bij de presentaties zijn twee docenten aanwezig, van wie één docent in de meeste gevallen het werkstuk inhoudelijk begeleid heeft. Zij geven per presentatie de leerlingen feedback, maar nog geen cijfer. De presentatie heeft invloed op het eindcijfer voor het profielwerkstuk.

We streven ernaar de uiteindelijke cijfers voor het profielwerkstuk voor de tweede toetsweek bekend te maken. Het cijfer voor het profielwerkstuk maakt deel uit van het combinatiecijfer. Het laatstgenoemde cijfer speelt een belangrijke rol in de slaag-/zakregeling bij de eindexamencijfers.

Wij hopen op uw komst en op een plezierige en leerzame avond!