Via deze weg wil ik jullie informeren over de werkzaamheden van de ouderraad en mijn persoonlijke motivatie om mij zes jaar geleden daarvoor aan te melden. De ouderraad van het Wolfert Lyceum bestaat uit enthousiaste en betrokken ouders/verzorgers van bijna alle klassen en is een overlegorgaan en klankbord voor de directie.

Actuele onderwerpen waarover de ouderraad om advies wordt gevraagd, zijn de gebeurtenissen binnen de school en dilemma’s waar het beschikbare budget aan moet worden besteed als bijvoorbeeld schoolboeken, internationale reizen, veiligheid, gebruik van Magister, studiebelasting en schoolfeesten. Verder wordt de directie gevoed met signalen en meningen vanuit de ouderraad. Ik wilde zes jaar geleden direct contact met de directie, om op die manier rechtstreeks te horen wat er speelt.

Iedere zes weken is er ouderraad met de directeur en we starten om 19.45 uur. De vergadering duurt meestal 1,5 uur. Deze wordt geleid door één van de ouders, in de rol van voorzitter en een andere ouder is notulist. De verslagen worden op de website van het Wolfert Lyceum geplaatst. We zijn met een groep van zeven ouders. Een divers en prettig gezelschap, waar constructief kennis wordt uitgewisseld. Je hoort direct wat er speelt en eigenlijk alles kan gezegd en gevraagd worden.

We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de ouderraad omdat een aantal leden gaat stoppen aan het einde van dit schooljaar. Mocht je interesse hebben om ook eens te komen luisteren of een bijdrage te leveren aan de ouderraad, dan ben je hartelijk welkom om een ouderraad vergadering bij te wonen. Meer informatie over de ouderraad kun je vinden op de website van het Wolfert Lyceum.

Peter van Dam