Oproep aan ouders: kandidaatstelling MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt kritisch opbouwend mee met het schoolbeleid. Op veel vlakken zoals leerlingenzaken, onderwijskwaliteit, personeelsbeleid, ouderbetrokkenheid en financiën heeft de MR advies- of instemmingsrecht.

Komend schooljaar 2015-2016 komen er twee van de vier plaatsen vacant binnen de oudergeleding van de MR. Hierbij roepen wij u graag op om u aan te melden als MR kandidaat.

Alle ouders/verzorgers met een kind op een Wolfert school kunnen zich aanmelden, de basisvoorwaarde is dat u bereid bent om een locatie-overstijgende inzet te leveren. Op de Wolfert-site staat meer over de MR. We zijn een actieve MR die met open vizier met de schooldirectie meedenkt en ze scherp houdt. Het jaarverslag van afgelopen jaar is er ook te lezen (klik hier).

Stof tot nadenken tijdens de paasdagen? Vragen of interesse? We zien uit naar contact en zijn bereikbaar via het mailadres: mrsecretariswvb@wolfert.nl

Let op! De inschrijving sluit op donderdag 16 april 2015. Graag tot binnenkort!

Met vriendelijke groeten,
Namens MR Wolfert van Borselen scholengroep

Marjan van Parijs, Voorzitter
Jannie de Vries, Secretaris