De Medezeggenschapsraad (MR) van de Wolfert van Borselen Scholengroep zoekt vertegenwoordigers! De MR is een belangrijk onderdeel binnen onze school, omdat het een stem geeft aan alle personeelsleden, ouders en leerlingen.

Wil jij een stem geven aan de leerlingen, ouders of collega’s van jouw school? Wil je kritisch meedenken met de directie over het schoolbeleid? Onder andere bevorderingsnormen, ouderbijdragen en schoolgidsen komen aan bod.

Vanaf schooljaar 2022-2023 is de MR op zoek naar drie nieuwe leerlingen, één nieuwe ouder en vier personeelsleden.

Verkiezingskandidaten die niet verkozen worden tot de MR worden op een reservelijst geplaatst. Mocht een ouder, leerling of collega vroegtijdig uit de MR stappen, zullen de kandidaten op de reservelijst op basis van de verkiezingsuitslag benaderd worden om zitting te nemen in de MR. Om de balans in de MR tussen de verschillende locaties zo optimaal mogelijk te houden, krijgen aanmeldingen vanuit Wolfert College, Wolfert Dalton, Wolfert Lansing en de RISS voorrang (voor personeelsleden krijgen aanmeldingen vanuit Wolfert Lyceum en RISS voorrang).

Wat is de MR?

  • De MR vertegenwoordigt alle zes locaties van de Wolfert van Borselen Scholengroep.
  • De MR bestaat uit vier leerlingen, vier ouders en acht personeelsleden.
  • In sommige gevallen heeft de MR recht op instemming.
  • Je wordt gekozen voor een termijn van maximaal vier jaar.
  • De MR vergadert tien avonden per jaar.
  • Leerlingen krijgen een vergoeding van €20,- per vergadering.
  • Meer informatie is te vinden via deze link.

Geïnteresseerd?
Schrijf een tekst van 200 woorden (als Google Document of Word-bestand) waarin je jezelf voorstelt aan de leerlingen / personeelsleden van alle Wolfert locaties. Voeg in het bestand een foto van jezelf toe. Stuur het document naar mrverkiezingen@wolfert.nl.

Tijdpad
De deadline voor aanmelden is maandag 11 april. De verkiezingen vinden eind april plaats. De uitslag is uiterlijk 1 juni bekend.

Vragen?
Voor vragen kun je altijd contact opnemen met: de werkgroep Verkiezingen (mrverkiezingen@wolfert.nl), de secretaris van de MR (mrsecretariswvb@wolfert.nl) of de voorzitter van de MR (mrvoorzitterwvb@wolfert.nl).