Op maandag 2 december 2019 kunt u met de mentor van uw zoon/dochter in gesprek. Bij deze mentorspreekavond gaat u (bij voorkeur samen met uw zoon/dochter, tenslotte gaat het over hem/haar) met de mentor in gesprek. Het gaat daarbij vooral over de sociaal-emotionele ontwikkeling (in de klas).

Later in het schooljaar – 18 februari 2020 – is er de docentenspreekavond en kunt u (bij voorkeur samen met uw zoon/dochter) met docenten over vakinhoudelijke zaken praten. Denk aan een gesprek met de docent Nederlands over het verbeteren van de grammaticakennis. De twee spreekavonden zijn uiteraard niet verplicht.

In de week na de herfstvakantie krijgt u een uitnodiging via Magister. Wilt u een gesprek, dan voert u de aanvraag zelf in via Magister middels het ouderaccount 1. Hierbij kunt u een voorkeur geven voor het dagdeel (middag en/of avond). Een exact tijdstip krijgt u bevestigd na 25 november als wij alle afspraken verwerkt hebben.

Heeft u geen inloggegevens van ouderaccount 1? Stuurt u dan een mail naar onze ICT medewerker, de heer Campo: rca@wolfert.nl

Hieronder treft u de lijst meest gestelde vragen aan. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, neemt u dan gerust contact op met onze management-assistente, mw van der Gaag: jga@wolfert.nl.

Mentorspreekavond FAQ