In de afgelopen twee weken is er een start gemaakt met 4H en 5V economie met het SIR project van Jong Ondernemen. SIR staat voor Social Economic Relay en gaat kortweg over sociaal ondernemen. Hier staat het maken van maatschappelijke winst voorop, maar wordt wel beseft dat er ook winst gemaakt moet worden om de continuïteit te kunnen waarborgen. De leerlingen worden middels een competitie uitgedaagd om een maatschappelijk, sociaal en/of milieu gerelateerd probleem in de omgeving te bedenken en voor dit probleem een oplossing te ontwikkelen in de vorm van een product of dienst dat via een bedrijf op de markt gebracht kan worden.

Om wat meer inzicht in sociale ondernemingen te geven is de heer Ward van Mens van het bedrijf Enectus op school gekomen voor een gastcollege. Dit zorgde voor veel inspiratie bij de leerlingen. Op dit moment zijn de leerlingen druk bezig met het uitwerken van hun ideeën. De twintig beste ideeën gaan door naar de finale van Nederland welke plaatsvindt bij Nationale Nederlanden. Wie hier wint gaat voor Nederland uitkomen op de internationale competitie om uiteindelijk de beste Social Company van de wereld te worden!

Met trotse groet,
Freek van der Sman
Docent economie

Kijk voor meer informatie:
https://www.jongondernemen.nl/sir
https://www.wolfert.nl/lyceum/schoolinfo/jong-ondernemen/

IMG_6464 IMG_6431 IMG_6430