Als onderdeel van het geschiedenisprogramma zijn onze tweedejaars leerlingen op excursie naar Amsterdam geweest. In totaal 110 personen vertrokken op dinsdag 23 januari met luxe touringcar naar de hoofdstad en 96 personen op woensdag 24 januari. Het programma voor de beide dagen was hetzelfde.

Bij aankomst in Amsterdam ging de helft van de leerlingen eerst naar de voorstelling ‘Hollandse Meesters’ in de Hermitage en kregen ze in kleine groepjes een uitleg van een begeleider over de verschillende Hollandse meesterwerken. De andere helft van de leerlingen maakte een vlog, waarin zij Amsterdam moesten promoten. Hierna wisselde de activiteit.

Na het bezoek aan de Hermitage deden de leerlingen in een groepje zelfstandig een speurtocht in hun eigen onderzoeksgebied. Het doel van de speurtocht was ‘maak samen een speurtocht voor brugklasleerlingen en laat ze kennismaken met een deel van Amsterdam’. De leerlingen moesten hiervoor vragen en opdrachten bedenken. De speurtocht moest wel aan een aantal eisen voldoen. De leerlingen gingen enthousiast, voorbereid en doelgericht aan de slag.

We kijken terug op twee zeer geslaagde dagen, die vlekkeloos zijn verlopen!

Met enthousiaste groet,

Sectie geschiedenis