Maandag 1 november was het de Dag van de BHV. Een landelijke dag waarop we extra aandacht geven aan de BHV (bedrijfshulpverlening). Ook in onze school is er een BHV-team actief. Zij zorgen ervoor dat in geval van een calamiteit er snel en adequaat gehandeld wordt.  Een calamiteit kan verschillend van aard zijn; van een valpartij van de trap tot een brandje bij een scheikundeproef.

Het BHV-team op Wolfert Lyceum volgt jaarlijks een herhalingscursus en met enige regelmaat worden nieuwe BHV’ers extern opgeleid om mee te draaien in het team. Binnen het team zijn er ook diverse mensen die een aparte EHBO-cursus hebben gevolgd. Zij kunnen in de voorkomende gevallen eerste hulp bieden.

Eén van de belangrijkste acties van het team zijn ontruimingen in geval van brand, gaslek, instorting of iets dergelijks. Het is tijdens een ontruiming de bedoeling dat we zo snel mogelijk buiten op de verzamelplaats staan en de school leeg is. De BHV’ers zijn erop getraind dat zij elke ruimte en elk hoekje controleren op de aanwezigheid van personen. Wij moeten tenslotte zeker weten dat er niemand is achtergebleven.

Zo’n ontruiming oefenen we eenmaal per jaar. Belangrijk is dat iedereen binnen de school op de hoogte is van de procedures tijdens een ontruiming. Hiervoor wordt al in de brugklas voorlichting over de BHV gegeven. We laten dan o.a. horen hoe een ontruimingssignaal klinkt en vertellen wat je wel en vooral ook wat je niet moet doen. Met deze voorlichting zijn we deze week begonnen. Als iedereen dan voldoende op de hoogte is, kunnen we weer een ontruimingsoefening houden. We staan dan binnen tien minuten met alle leerlingen en personeelsleden buiten (hopelijk met mooi weer).