Beste jongens en meisjes,
Beste dames en heren,

Het gebeurt niet vaak dat ik als voorzitter van de centrale directie (de rector) van de Wolfert van Borselen scholengroep een brief schrijf aan alle leerlingen en hun ouders of verzorgers. Maar daar is nu wel aanleiding voor.

Zoals wellicht bekend zal ik na de zomervakantie met pensioen gaan en na 24 jaar rectoraat het stokje overdragen aan mijn opvolger, de heer drs. Bart Oremus. Hij zal na de zomer als voorzitter van de centrale directie de eindverantwoordelijkheid voor de Wolfert van Borselen scholengroep van mij overnemen.

Natuurlijk kijk ik de laatste maanden en weken veelvuldig terug op mijn lange tijd bij ‘de Wolfert’ en dat doe ik met bijzonder veel plezier en voldoening. Mijn eindconclusie is dat ik me zeer bevoorrecht voel. Bevoorrecht, omdat ik, gezond en met volle energie, de pensioenleeftijd heb bereikt  Bevoorrecht, omdat ik leiding heb mogen geven aan zo’n prachtige scholengroep, die in de afgelopen 24 jaar gegroeid is en tot volle wasdom is gekomen. Een instituut in de stad Rotterdam en in Lansingerland, waar we allemaal heel trots op mogen zijn. De Wolfert heeft zich in de afgelopen 24 jaar veelvuldig vernieuwd. Oud collega’s die de school vele jaren gedragen hebben, hebben de school doorgegeven in de handen van volgende generaties, die vaak met behoud van traditie en kwaliteit nieuwe impulsen gaven aan de ontwikkeling van de Wolfert scholen.

Wat zal resteren is een heel warm gevoel voor De Wolfert”. Het was een voorrecht om samen met onze docenten, medewerkers in ondersteunende functies en directieleden te mogen werken met onze leerlingen en met hun ouders. Er is eigenlijk niets mooiers dan werken in het onderwijs, omdat we daar ons steentje bijdragen aan de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Rob Fens

Download:
Brief rector Rob Fens