Examenstress de baas

Veel leerlingen ervaren het examenjaar als een stressvol jaar. Ze geven aan druk te ervaren vanuit zichzelf, vanuit school en/of vanuit hun omgeving.

Week van de Mediawijsheid 

In de afgelopen activiteitenweek viel ook ‘De week van de Mediawijsheid’, een week waarin we leerlingen uit de eerste en tweede klas lieten kennismaken met de kansen en gevaren van sociale media.

10 december, Paarse Vrijdag

Komende week krijg je tijdens de mentorles meer informatie over Paarse Vrijdag. Vrijdag is het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen op school paarse kleding dragen om te laten zien dat we lhbti+ leerlingen én docenten accepteren en steunen.

Elfde jaar op rij

Voor het elfde jaar op rij vormen wij samen met enthousiaste leerlingen uit 5 havo en 6 vwo de redactie van het jaarboek. Het jaarboek verschijnt jaarlijks en heeft de vorm van een glossy tijdschrift.