Wolfert TOPPERS van Nederland!

In maart hebben maar liefst 550 leerlingen van onze school zich gebogen over de leuke, moeilijke en uitdagende wiskundeopgaven van de internationale W4Kangoeroewedstrijd 2014. Leerlingen uit alle leerjaren werkten zich in het zweet om een goede score neer te zetten. Zelfs enkele leerlingen uit 6 vwo en 5 havo beten zich, ondanks de examendrukte, in de opgaven vast.

Afgelopen week maakten de wiskundedocenten alle uitslagen in de klassen bekend. Alle deelnemers ontvingen een aandenken aan de wedstrijd. Verder zijn er prijzen uitgereikt aan leerlingen met de hoogste scores per niveau, er waren weer enkele bijzonder hoge scores bij. Deze leerlingen zijn door de docenten extra in het zonnetje gezet met o.a. een abonnement op de Quest en toegangskaarten voor Nemo. Wij zijn als school natuurlijk bijzonder trots om zulke talenten in ons midden te hebben!

Behalve onze individuele toppers, hebben alle leerlingen van het Wolfert Lyceum dit jaar onze school als geheel fantastisch vertegenwoordigd. Als beste middelbare school in Nederland eindigde:

3 havo op de derde plek,
3 vwo op de tiende plek,
4 vwo op de zesde plek,
en 4 havo op de vierde plek.
Voor meer informatie en de uitslagen, klik hier. Ook staan onze Wolfert Toppers in de Heraut, klik hier.

We vinden het fantastisch en vanzelfsprekend zijn wij ontzettend trots op jullie! We hopen dat jullie volgend jaar ook zulke geweldige scores neerzetten. Leerlingen uit alle leerjaren mogen kosteloos aan de Kangoeroewedstrijd meedoen, dus noteer de datum alvast in je agenda: 19 maart 2015.