Met 1147 bezoekers tijdens het Open Huis, druk bezochte informatieavonden en enthousiaste leerlingen na de open lesmiddagen, kon het niet uitblijven: inmiddels hebben ruim 200 leerlingen gekozen voor onze school! De inschrijfavonden zijn achter de rug en wij gaan nu aan de slag met de administratie en de klassenindeling. We zien je heel graag weer terug bij de wenmiddag op woensdag 3 juli, dan ontmoet je je klasgenoten en mentor.

Voor nu alvast veel plezier met het afronden van groep 8 en met de voorpret!

Natasja Pompen
Teamleider brugklas
npo@wolfert.nl