Verkiezingen MR oudergeleding

Binnenkort ontvangen ouders/verzorgers een mail van de Medezeggenschapsraad (MR) over de verkiezingen van de oudergeleding in de MR. In de periode 24 juni t/m 7 juli is het namelijk mogelijk een stem uit te brengen. Wilt u meer weten over de MR? Klik hier.