Op donderdag 1 november is er voor het eerst in de geschiedenis van het daltononderwijs binnen het Wolfert van Borselen een studiedag georganiseerd voor al het personeel van Wolfert Lyceum en Wolfert Dalton. Uit de evaluatie bleek een grote waardering van al het personeel voor de dag en er wordt dan ook nu al hard gewerkt (in het kader van dalton) aan een vervolg, dat op 11 januari zal plaatsvinden.

De dag werd geopend met een presentatie van Jelle Jolles, een gerenommeerd neuropsycholoog en schrijver van verschillende boeken over het tienerbrein. Hij vertelde over de laatste ontwikkelingen in het onderzoek naar het zich nog zeer sterk ontwikkelende tienerbrein en welke conclusies hieruit getrokken kunnen worden richting het omgaan met pubers en dus leerlingen gecombineerd met de daltonwaarden. De tweede plenaire presentatie was van Anke Swaneberg. Zij is docent en expert op het gebied van formatief evalueren. Bij formatief evalueren ligt de nadruk van testen en toetsen niet op het cijfer en de afrekening, maar op het in kaart brengen van de sterke en zwakke punten van leerlingen op de verschillende onderdelen van verschillende vakken en wat en hoe zij zich met dit inzicht kunnen verbeteren.

Na een door onze nieuwe cateraar fantastisch verzorgde lunch volgde het middagprogramma waarbij alle collega’s konden inschrijven bij een workshop naar keuze. De workshops waren ingedeeld volgens de bekende daltonpijlers en werden verzorgd door experts op kernwaarden. Teamleden van beide scholen hadden al eerder aangekondigd dat ze het moeilijk vonden een keuze te maken: zo interessant vonden ze het aanbod.

Voor het MT was er een speciale workshop over borging, waarbij vooraf een aantal docenten, OOP’ers en leerlingen was uitgenodigd. Vooral de aanwezigheid van leerlingen bleek van grote invloed en leverde een grote meerwaarde. Voor het OOP was er ook een speciale workshop, waarbij de wijze waarop zij in hun dagelijkse omgang met ouders, docenten en leerlingen de daltonkernwaarden invulling geven, centraal stond.

Aan het eind van de middag werd per workshop een korte pitch gegeven aan alle collega’s over de belangrijkste ervaringen en resultaten en hoe men verder gaat met het toepassen van het geleerde tijdens de plenaire presentaties en de opbrengsten van de workshops. De zeer succesvolle dag werd afgesloten met een hapje en een drankje en gesprekken: veel gesprekken: over de prille, maar positieve samenwerking tussen secties van beide scholen; over ons onderwijs en onze leerlingen; hoe wij ze nog beter kunnen onderwijzen en leren leren. De feedback die de organisatie heeft gekregen, laat behalve waardering een duidelijke opbrengst zien op veel verschillende gebieden voor echt ieder lid van beide teams. Kortom: een studiedag die geslaagd mag worden genoemd!