Tien met een griffel, 9/4/2015

Gisteren hoorden we het verslag van de visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging aan en van alle complimenten moest iedereen wel een beetje blozen. Unaniem was het oordeel: verlenging dalton licentie voor vier jaar!

We kregen veel lof voor de inzet van ons team (hardwerkend, creatief, gemotiveerd, echt daltononderwijs) en onze leerlingen (verantwoordelijk, prettig, sociaal, echte daltonleerlingen). Echt een super resultaat om met samen trots op te zijn! Over ongeveer drie weken komt het officiële verslag. We kijken er nu al naar uit!

Wij danken de leden van de visitatiecommissie en uiteraard iedereen die bij deze dag betrokken is geweest.