Voor de tweede maal binnen een schooljaar hebben de onderwijsvakbonden een landelijke staking voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs aangekondigd. Het doel van de staking is dat er structureel meer middelen beschikbaar komen voor het onderwijs. Wij ervaren als school op dit moment zelf ook wat de effecten zijn van het lerarentekort bij ziektevervanging en vacaturevervulling. Medewerkers van de school hebben het recht om te staken. Dit betekent dat er op donderdag 30 en vrijdag 31 januari docenten afwezig zijn. We passen het rooster voor deze dagen aan en de wijzigingen zijn te vinden in Zermelo. De school is dus niet volledig dicht. Er zijn docenten die niet staken, dus veel lessen zullen doorgaan. Het betekent wel dat er zo hier en daar lesuitval is, dus het is belangrijk om Zermelo in de gaten te houden. Heb je vragen, stel ze gerust aan je teamleider.