Leerlingen in de brugklas krijgen vanaf komend schooljaar ook het vak Spaans aangeboden. Na Engels is Spaans de meest gesproken taal ter wereld. Ze volgen een half jaar Spaans en een half jaar Frans en aan het einde van de eerste klas kiezen de leerlingen voor één van deze talen voor het tweede en derde leerjaar. Uiteindelijk wordt Spaans een examenvak voor zowel havo als vwo.