Vanaf maandag 21 november gaat het profielkeuzetraject van start voor leerlingen uit 3 havo/vwo. Zij kiezen aan het einde van dit traject, in april 2017, hun vakkenpakket en profiel voor de bovenbouw.

De derdejaars starten eerst met de profielkeuzeweek, waarbij iedere docent extra aandacht schenkt aan de inhoud van hun vak in de bovenbouw en de mogelijkheden voor studies en beroepen. Vervolgens ontvangen ze een digitaal informatieboekje met uitgebreide informatie per vak. Ook de mentorlessen staan de komende maanden voor een groot deel in het teken van de profielkeuze.

Verder organiseren we voor alle ouders/verzorgers én leerlingen uit het derde leerjaar voorlichtingsavonden, waarin we uitgebreid ingaan over de bovenbouw, de verschillende profielen en de vakken die daarbij horen. De rol van ouders/verzorgers is zeer belangrijk en met de informatie kunt u met uw zoon/dochter hierover in gesprek gaan.

De voorlichtingsavonden staan gepland op:

  • donderdag 24 november (3 vwo) en
  • dinsdag 29 november (3 havo)

van 19.30 uur tot +/- 20.30 uur (inloop 19.15 uur).

Uiteraard kan je bij vragen altijd bij ons langs lopen of mailen,

Met vriendelijke groet,
Maartje de Groot (decaan havo, mgr@wolfert.nl)
Freek van Leeuwen (decaan vwo, fle@wolfert.nl)