Wolfert Lyceum heeft op maandag 11 maart 2019 van de onderwijsinspectie het predicaat GOED ontvangen. De Inspectie was vol lof over ons onderwijsprogramma en leerlingbegeleiding.

Om tot dit oordeel te komen deden de inspecteurs een analyse (vooraf en tijdens) op veel gegevens, observeerden verschillende lessen en hielden gesprekken met o.a. (oud) mentoren, leerlingen, docenten, leerkrachten basisschool en schoolleiding.

We willen graag iedereen die hieraan mee heeft geholpen heel hartelijk danken. De inspecteurs hebben aangegeven dat ze het bezoek als zeer positief en waardevol hebben ervaren.

Gefeliciteerd allemaal, want de school, dat zijn WIJ!

Meer lezen? Zie: https://www.vo-raad.nl/themas/inspectietoezicht/onderwerpen/vernieuwd-toezicht

Peter Wind
Directeur Wolfert Lyceum

Klik HIER voor het krantenbericht.