Natuurkunde op hoog niveau, 5/12/2014

Practicumbegeleiders van het Ioniserende Stralingspracticum (ISP) van de Universiteit Utrecht bezochten vrijdag 5 december het Wolfert Lyceum. In twee sessies van elk anderhalf uur leerden onze eindexamenkandidaten natuurkunde op een veilige manier werken met straling* en radioactiviteit, dus zorgen voor voldoende afstand en afscherming en de tijd beperken dat een radioactieve bron of röntgentoestel in gebruik is. Uiteraard gebeurde alles onder toeziend oog van de practicumbegeleiders.

Onderwerpen als halveringstijd, dracht, halveringsdikte, statistisch gedrag van radioactiviteit en achtergrondstraling konden de leerlingen zelf beleven. De theorie werd prima toegepast bij het verwerken van de meetresultaten. De leerlingen zijn een zeer interessante ervaring rijker!

Hieronder een kleine foto-impressie, klik hier voor alle foto’s!

PICT0036_verkleind PICT0024_verkleindPICT0030_verkleind

*) Radioactieve bronnen en röntgentoestellen zenden straling uit, waardoor leerlingen in het ISP een stralingsdosis oplopen. Deze stralingsdosis is vele malen lager dan de wettelijke stralingsnorm. De stralingsdosis bij het ISP is klein omdat er alleen gewerkt wordt met zwakke, afgeschermde radioactieve bronnen en röntgentoestellen. Bovendien is het radioactieve materiaal ingewalst in metaal of plastic, zodat het niet kan vrijkomen. De radioactieve bronnen en röntgentoestellen van het ISP voldoen aan de eisen van de Arbeidsinspectie en worden regelmatig gecontroleerd op veiligheid.