Op maandag 30 november 2020 kunt u online met de mentor van uw zoon/dochter in gesprek. Bij deze online mentorspreekavond gaat u (bij voorkeur samen met uw zoon/dochter, tenslotte gaat het over hem/haar) met de mentor in gesprek. Het gaat daarbij vooral over de sociaal-emotionele ontwikkeling (in de klas).

Later in het schooljaar in februari 2021 – is er de docentenspreekavond en kunt u (bij voorkeur samen met uw zoon/dochter) met docenten over vakinhoudelijke zaken praten. Denk aan een gesprek met de docent Engels over het verbeteren van de grammaticakennis. De twee spreekavonden zijn uiteraard niet verplicht.

Wilt u een gesprek, dan voert u de aanvraag zelf in via Magister middels het ouderaccount 1. Hierbij kunt u een voorkeur geven voor het dagdeel (middag en/of avond). Een exact tijdstip krijgt u bevestigd na 25 november als wij alle afspraken verwerkt hebben.

Heeft u geen inloggegevens van ouderaccount 1? Stuurt u dan een mail naar onze ICT medewerker, de heer Campo: rca@wolfert.nl

Hieronder treft u de lijst meest gestelde vragen aan. Mocht uw vraag hier niet tussen staan, neemt u dan gerust contact op met onze managementassistente, mw van der Gaag: jga@wolfert.nl.

Mentorspreekavond FAQ