Speciaal voor de leerlingen uit klas 3 is er op woensdag 11 december de voorstelling ‘Later begint nu‘ in het auditorium op school. De voorstelling is in het kader van het profielkeuzetraject en gaat over het maken van keuzes.

Over de voorstelling …
Wat is een keuze nu eigenlijk? Dat is de centrale vraag die in deze voorstelling naar voren komt. Iedereen maakt wel 100 keuzes per dag. Jam of hagelslag op je brood, huiswerk maken of gaan sporten, je geld uitgeven aan een worstenbroodje of toch sparen. Leerlingen maken elke dag tal van keuzes. Sommige keuzes gaan onbewust, over andere moet hard nagedacht worden. In deze voorstelling proberen we het geheim achter kiezen te ontrafelen.

Mentorles
In de mentorles(sen) voorafgaand aan de voorstelling zullen de leerlingen zich alvast buigen over onderwerpen zoals:

  • Wat is jouw keuzestijl?
  • Wie zijn jouw raadgevers bij het maken van je profielkeuze?
  • Welke motieven spelen bij jou een rol in het maken van je profielkeuze?

Wij wensen de leerlingen veel plezier met de voorbereiding en de voorstelling!

Maartje de Groot, decaan havo (mgr@wolfert.nl)
Freek van Leeuwen, decaan vwo (fle@wolfert.nl)