Op dinsdag 4 februari a.s. vindt de jaarlijkse, in samenwerking met Melanchthon Bergschenhoek georganiseerde, studie- en beroepenmarkt plaats in het gebouw van Wolfert Lyceum. Leerlingen uit leerjaar 3, 4, 5 en 6 HAVO/VWO en hun ouders zijn van harte welkom.

Voor leerlingen uit 4 HAVO en 4 VWO is de beroepenmarkt een verplicht LOB-onderdeel (Loopbaanoriëntatie en Beroepskeuze). Het doel van deze avond is het voor leerlingen laagdrempelig beschikbaar stellen van informatie over vervolgopleidingen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het stellen van gerichte vragen aan studenten en/of docenten. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom om uw kind te vergezellen op deze studie- en beroepenmarkt. Dit jaar zijn er weer veel opleidingen vertegenwoordigd op een markt-gedeelte in de aula en worden presentaties gegeven in drie rondes.

Programma
Het programma voor de avond is als volgt:

  • 18.45 uur Inloop en bezoeken van de beroepenmarkt in de aula van het gebouw
  • 19.00 uur Workshopronde 1
  • 19.45 uur Workshopronde 2
  • 20.30 uur Workshopronde 3

Hieronder kunt u het overzicht openen, hierin staat op welk moment een presentatie plaatsvindt en in welk lokaal:
Presentaties Beroepenmarkt 1920 1920
De leerlingen ontvangen dit overzicht uiteraard ook.

Let op: op enkele punten kan de indeling nog wijzigen tot en met 4 februari.

Wij wensen uw zoon/dochter een interessante avond toe!

Met vriendelijke groet,

Maartje de Groot (decaan HAVO) en Freek van Leeuwen (decaan VWO)