De laatste eindexamenleerlingen zitten nu – in een vrijwel lege sporthal – te ploeteren op hun examen vwo aardrijkskunde en zijn rond 16.30 uur klaar. De eindexamens van het eerste tijdvak zijn hiermee bijna achter de rug. De uitslag wordt op donderdag 16 juni bekendgemaakt.

Vanaf dinsdag 21 juni starten de examens van het tweede tijdvak, ook wel de herexamens genoemd. De uitslag van het tweede tijdvak is op vrijdag 1 juli.

Het is altijd een spannende tijd voor de leerlingen, maar zeker ook voor de ouders/verzorgers en ons team. We duimen voor jullie!