Vanaf dit schooljaar bieden we leerlingen in de brugklas de vakken Spaans en Frans aan. De leerlingen volgen een half jaar Frans en daarna een half jaar Spaans.

In de lessen wordt een mooie basis gelegd voor het leren van de taal. Onderdelen die worden aangeboden zijn; grammatica, woordenschat, spreekvaardigheid, leesvaardigheid, luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Ook leren de leerlingen over de Spaanse en Franse cultuur.

Tijdens de lessen wordt er formatief getoetst en bekijken de docenten wat de leerlingen al beheersen en welke volgende stap ze kunnen maken om uiteindelijk alle leerdoelen van het vak te behalen. We werken ernaar toe dat alle leerlingen minimaal een voldoende (V of G) op hun rapport hebben staan, zodat ze vanuit die basis een bewuste keuze kunnen maken voor het vak Frans of Spaans in het tweede leerjaar.

Tijdens de vierde activiteitenweek, van 17 t/m 21 april, staat er een activiteit gepland om het vak Frans weer even onder de aandacht te brengen bij de leerlingen, die dit half jaar Spaans volgen. Ook krijgen de leerlingen een mentorles aangeboden over het maken van bewuste keuzes. Op vrijdag 21 april vragen we de leerlingen hun voorlopige keuze voor Frans of Spaans door te geven. In de derde week van mei kiezen de leerlingen definitief voor een van de twee talen die ze in leerjaar 2 en 3 gaan volgen.